Til næste sæson vil der ske nogle markante ændringer af fællestræningerne FT 3 og FT 3,5.

En af de væsentligste årsager hertil er, at vi som følge af folkeskolereformen har været nødt til at ændre træningstiderne for en række ungdomstræninger, og det ville få konsekvenser for FT 3 mandag aften kl. 21.00.

En anden årsag er, at vi i sidste sæson har oplevet et markant reduceret antal tilmeldte på de 2 træninger.

Derfor har vi i år besluttet, at nedlægge FT 3,5 træningen og at flytte FT 3 træningen til onsdag. FT 3 vil som noget nyt blive afviklet fra kl. 19, men hvor vi har rådighed over banerne indtil kl. 23.00.

Det er klubbens håb, at FT 3 kan udvikle sig til igen at være en attraktiv træning for de meget øvede breddespillere, hvor også ungdomselite, der endnu ikke kan begå sig på FT 2, kan deltage.

Derfor vil udgangspunktet være, at alle der er tilmeldt FT 3,5 som højeste niveau fremover skal spille FT 4 fredag kl. 18.30, men naturligvis med mulighed for avancement i henhold til gældende retningslinjer.

Fællesstræningerne for sæson 2014/2015 ser derfor således ud:

· FT 3 onsdag fra kl. 19-21 ved Simon Pihl – med rådighed over alle baner fra kl. 21-23
· FT 4 fredag kl. 18.30 ved Frederik Andersen.
· FT 5 søndag kl. 18.00 ved Simon Pihl.

Indtil videre har alle på FT 3 – FT 5 desuden rådighed over 3 baner til frit spil uden træner hver mandag fra kl. 21.30.

BREDDEUDVALGET