KBK bestyrelsesmøde 8 oktober 2018. Tilstede: Kirsten Hede, Carsten Rønnow, Ole Betak, Per Tømming Larsen, Pia Thomsen, Gustav Jandausch og Henrik Rentoft (ref.) samt Claus Thomsen via telefon omkring info fra EU. Til orientering Fra kontoret – medlemsudvikling, restancer, andet (input fra Anton og Kirsten) Medlemsantallet er nogenlunde stabilt set i forhold til sidste år.… Læs Mere


Kære alle KBKere, Vi har i mange år haft udfordringer med vores halgulv. Vi har haft dygtige folk på at undersøge, hvad der er galt siden halgulvet “krakelerer”. Det viser sig, at man – da halgulvet blev lavet for mange år siden – var i en fase, hvor man gik bort fra giftige, men effektive… Læs Mere