78 spillere, 7 trænere, 2 elite-coaches, 57 medaljer, kampe i 15 haller og en masse frivillige og forældre.

Det er vel kort opsummeret KBK’s DMU 2019. Graver man et spadestik dybere, kradser lidt i overfladen, går kvalitativt til værks – eller hvordan man nu vil udtrykke det – bliver fortællingen måske noget i denne retning:

KBK’s DMU 2019 er historien om 78 spillere (det er i øvrigt rekord for KBK og sandsynligvis hele DMU) der gav den max gas både på og udenfor banerne. Der blev spillet, fightet og heppet på kammeraterne i alle haller hele vejen igennem. Tilbage på Campus Varde blev der hygget igennem blandt store, små, trænere og forældre, og dagens sidste energiressourcer opbrugt.

Om søndagen var KBK’erne samlet for at bakke op om de klubkammerater der var nået til semifinaler og finaler, og i hele hallen kunne man høre det taktfaste råb “KBK! KBK!”. Efter den allersidste finale med KBK-deltagelse brød jublen løs, da Pascal og Carl Viggo i en kamp der bølgede frem og tilbage, lukkede i tredje set efter at have overlevet matchbolde i andet.

Turen hjem i busserne var hyggelig – og lidt mere stilfærdig (for nogens vedkommende) – end turen ud. Mætte af (gode!) oplevelser landede vi ved Nordhavn station kl. 20 søndag aften.

KBK’s motto: “Samler elite og bredde i badminton – både på og udenfor banerne” er igen i år betegnende for DMU-turen. I KBK er der plads til alle, uanset om man vil være verdensmester i badminton eller verdensmester i godt kammeratskab. Anden del af  KBK-sangen (som nok kendes bedst af klubbens lidt ældre medlemmer) lyder:

Træning, leg og mesterskaber
Gi’r os glæde – men forstå:
Om vi vinder eller taber
Er vi ens i KBK

Som arrangører er det vores oplevelse at ungdomsspillerne – både de der var med for allerførste gang, og de for hvem det er blevet en uundværlig tradition – levede fornemt op til de værdier, der udspringer herfra.

Vi takker for denne gang, og håber på at få mindst lige så mange fantastiske spillere, dygtige trænere, engagerede frivillige og friske forældre med, når vi næste gang springer i busserne og kører afsted mod Varde.

Har I ros, ris, kommentarer eller forslag, er I meget velkomne til at skrive til os. Så tager vi det med når vi skal evaluere årets tur.

Det er ingen hemmelighed at turen til DMU kræver frivillige hænder for at lykkes, så alle der har lyst til at løfte med, er mere end velkomne – både hvad angår turen til DMU og de mange andre aktiviteter, USU (ungdomsspillerudvalget) i KBK står for.

Hilsen fra DMU-arrangørerne og USU
Pia T, Pia B, Peter, Lise og Emil