Sæsonen 2017/18

 

Det har været endnu en begivenhedsrig og travl sæson i vores allesammens KBK, bl.a fordi vi er rigtig mange medlemmer (ca. 720), vi er en aktiv og ambitiøs klub både på og udenfor banen, vi er selv ansvarlige for bygningerne og fordi det generelt kræver mere og mere administration og rapportering at være en forening i dagens Danmark.

 

Hvis vi starter med antallet af medlemmer, så har det været en fornøjelse at mærke den store tilstrømning af medlemmer, som især var overvældende i de første måneder af sæsonen – i august-oktober var der ca. 120 nye indmeldelser – primært i ungdomsafd., og i løbet af sæsonen er der også kommet rigtig mange nye seniormedlemmer.

Vi er selvfølgelig overbeviste om at indmeldelserne hænger sammen med at KBK har et godt ry og nogle gode tilbud til spillere i alle aldre, men derudover oplever badmintonsporten i København – for første gang i mange år – generelt en medlemsfremgang, som vi formentlig også nyder godt af. Og så skal vi nok også sende en lille tak til en høj, ung fynsk herre ved navn Viktor Axelsen og to stærke kvinder fra Nordjylland, Christinna Pedersen og Kamilla Juhl for at skabe nogle fantastiske internationale resultater for sporten, være nogle gode forbilleder og dermed også vække nogle fjerboldsdrømme i små børn og unge menneskers bevidsthed.

 

Men ligesom at Viktor, Christinna og Kamilla også træner videre efter de store titler, så hviler vi heller ikke på laurbærrene her i KBK, fordi den store medlemstilgang forpligter i den grad, da vi naturligvis gerne vil holde fast i de mange nye medlemmer og sikre at vilkårene for alle medlemsgrupper – fra søndagsholdene med de mindste børn og deres forældre, til Koneklubben om onsdagen, bliver ved med at være attraktive.

 

I bestyrelsen har vi siden sidste års generalforsamling været fokuseret på at etablere systemer omkring og effektivisere administrationsopgaverne, så vi kunne sikre os det bedste overblik over den daglige drift, økonomi, medlemshåndtering og kommunikation, og dermed forhåbentligt frigive frivillige ressourcer til sociale og sportslige indsatser.

I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Majken Hjort , som var ansat som klub- og caféadministrator fra august til januar, og som tog et stort slæb med at forsøge at få styr på de mange forskellige driftsopgaver på kontoret, i cafeen og rengøringen.

 

Siden februar har de mange forskellige opgaver været fordelt på en gruppe af medlemmer og et eksternt rengøringsselskab, som nu håndterer hver deres del af driften – i samarbejde med de forskellige bestyrelsesmedlemmer, som har påtaget sig at være overordnet ansvarlige for hvert område.

I bestyrelsen oplever vi at opgaverne bliver løst godt, og at I medlemmer har taget godt imod det nye setup.

Tak til Ole Rasmussen, som er halansvarlig, Anton Tømming, som står for medlemskommunikation – og mange andre opgaver på kontoret, Lise Haugaard Dupont og Jakob Rink (+ familier), som er caféansvarlige, Kirsten, som er økonomiansvarlig, Peter Scheutz som er IT-ansvarlig, og Felix Scheutz og Jacob Hede, som bl.a. tager sig af diverse rengøringsopgaver. Ja, der er mange der skal nævnes, men det er så centralt at nævne jer allesammen, fordi alle opgaver er vigtige og det er skønt, at vi er lykkedes med at finde en model, som er baseret på medlemmers engagement.

 

I denne sammenhæng vil jeg udstøde et enkelt suk vedrørende vilkårene for at sikre god administration, nemlig de to årlige kontingentopkrævninger. Det har desværre igen i denne sæson vist sig at proceduren omkring kontingentopkrævningerne ikke fungerer optimalt, da der er blevet brugt uforholdsmæssigt mange ressourcer på at inddrive kontingenter. Pt. mangler vi f.eks. at få kontingentindbetalinger der svarer til 70.000,- for denne halvsæson. Frustrerende, fordi det blokerer for at der kan skabes et sikkert økonomisk overblik og iøvrigt selvfølgelig finansiere driften. Det er ikke første gang, og formentlig ikke sidste gang, at der fra denne post skal lyde en opfordring til at alle betaler deres kontingent til tiden.

 

I 2016 igangsatte bestyrelsen i samarbejde med en ekstern foreningskonsulent og Team Copenhagen, et stort arbejde med at udfærdige en ambitiøs udviklingsplan for hele klubben. Den blev færdiggjort i starten af denne sæson. Tanken er at udviklingsplanen skal danne fundament for både bestyrelsens og udvalgenes strategiske arbejde på alle områder, og vi har arbejdet med den især i forbindelse med Elite- og Talentarbejdet og i fokus på driften og vedligeholdelsen af bygningerne, men vi har også i bestyrelsen måttet erkende, at den generelle drift af klubben har krævet rigtig mange frivillige ressourcer, og udviklingsplanen er derfor skubbet lidt i baggrunden.

Det betyder jo ikke, at der så ikke er fokus på det strategiske arbejde, det ligger blot stadig primært ude i udvalgene.

Jeg nævner også udviklingsplanen her, da der i arbejdet med udviklingsplanen også fra starten har været beskrevet en indsats for at revidere klubbens vedtægter, så de bliver opdaterede til den aktuelle virkelighed for en sportsforening. Det var bestyrelsens ambition at fremlægge oplægget til de reviderede vedtægter ved denne generalforsamling, men vi har valgt at foreløbigt udskyde processen til evt. næste sæson, så der er bedre tid til medlemsinddragelse og behandling af oplægget.

 

Hvordan det er gået mere specifikt med strategi og de sportslige og sociale ambitioner vil de forskellige udvalgsformænd redegøre for i deres beretninger.

Dog vil jeg overordnet konkludere, at vi som samlet klub vel lever op til omkring 75% af de udmeldte sportslige og sociale målsætninger. At der så eksisterer mange forskellige målsætninger og forventninger i medlemsgrupperne, som vi muligvis ikke lever op til, er vi i bestyrelsen udmærket godt klar over, og det er skønt, at mærke at folk er engagerede i klubben og gerne vil have at vi bliver endnu stærkere og når et højere sportsligt niveau. Ønsker man at promovere og opnå målsætninger, som man selv synes er vigtige for KBK, så er alle naturligvis meget velkomne til at bidrage til det frivillige arbejde, som vi i høj grad er afhængige af for at kunne blive ved med at udvikle og styrke klubben.

Og for at blive ved det frivillige arbejde, så vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle der lægger frivillige arbejdskræfter i KBK. Det har været meget lærerigt for mig igennem det forgangne år at blive opmærksom på hvor mange forskellige opgaver rundt omkring i klubben der bliver løst af frivillige:

  • det er holdledere, udvalgsmedlemmer, turneringsansvarlige, hænder til store og små praktiske opgaver i hallen og generelt i bygningerne, sponsorindsats, administration af holdspilleres antal holdkampe, ansvarlige for diverse medlemsgrupper, drift af hjemmeside, hjælp i caféen osv. Og det er både børn og voksne, der påtager sig opgaverne.

Skønt! Hjælp meget gerne til med at anerkende dette arbejde ved at klappe de frivillige på skulderen og tak dem for indsatsen, når I får muligheden.

 

Som jeg også skrev i sæsonopstartsbrevet, så er det det frivillige arbejde + det generelle medlemsengagement i klubben til træning, holdkamp, socialt samvær der sikrer guld til Østerbro, og at KBK forbliver være en dejlig klub at være en del af – uanset om man er ung eller gammel, motionist, elitespiller eller forældre.

 

Med disse ord vil jeg gerne afslutte min beretning med endnu en tak, nemlig til bestyrelsen for godt samarbejde. Det har været meget lærerigt at bidrage til at drive KBK sammen med jer. Tak for jeres engagement og indsats – og god arbejdslyst i den kommende sæson. Jeg har valgt at i den nærmeste fremtid vil min indsats i KBK primært være fokuseret på at opdrage en ny kommende KBK´er og så iøvrigt at komme i form igen, så jeg selv forhåbentligt kan spille med på banen så hurtigt som muligt igen i næste sæson.