1. Til information

1.a
Fra kontoret (input fra Anton og Kirsten)
Hvis man er senior og breddespiller kan man sige op med 3 måneders varsel. Gennemgang af medlemmer. Rigtig god tilgang hos aldersgruppen 13-18. Stadig nogle udestående kontigentbetalinger hos Ungdom, FT1 og FT2 og breddeseniorer.

1.b
Regnskab – kort gennemgang – Kirsten
Vi har fået ekstra FOS tilskud på 74.000 kr. Vi tjener også rigtig godt på onlinebooking, så vi sørger for at gøre baner tilgængelig for booking, så snart der er mulighed for det. Vi har også tjent en del på leje af restauranten. Skolesamarbejde er ikke gået helt som forventet, og det er salg i cafeen heller ikke. Det virker ikke til, at der ikke tjenes så meget som forventet. Vi ser nærmere på det. Seniorafdeling er sammenlagt med kontigenter og boldpenge gået ned i forhold til budgetteret. Reparation og vedligehold er i fokus, der er stadig penge på budgettet. Der er en plan for dette.
FT1 og 2 – vi har ikke brugt så mange penge på trænere, som vi gerne ville.Der er heller ikke brugt så mange bolde som forventet – overskud ift. budgetteret. Gode penge tilovers på FT1 og FT2. Evt. hensætte midler til næste år.
BU og VU – ser fornuftigt ud hele vejen. Dog ikke sparet så mange bolde som USU og FT1 og 2.
Boldforbrug er dog generelt reduceret over alle træninger ift. tidligere.
USU. Vi skal have sendt vores trænere på uddannelser (ift krav der stilles fra Team Copenhagen). Turneringstilskud op til 10 turneringer.

Sammenlagt har vi lige nu et overskud på ca. kr. 500.000 før hensættelser og afskrivninger – meget tilfredsstillende.

Carten, Kasserer, overtager nu bilagsmappen og gennemgår alt i forhold til træning.

1.c
Fra udvalg:
i. EU – Claus
Det går generelt meget bedre. Bedre intensitet på træninger og til holdkampe for 1. og 2. holdet. Der er dog ikke stor bredde, 3. og 4. hold taber. Alt tyder på 1. holdet bliver i 3. division. Fornuftig deltagelse i turneringer. Træningen fungerer bedre – med flere på træningen.

ii. BU/VU – Ole (+ referat rundsendt af Per)
Mange på træningerne. Ikke nok 40+ spillere, flere 60+ spillere.

iii. USU – Pia
Har gang i flere aktiviteter, herunder træning på Lundehusskolen. Beslutning taget af USU om ikke at tilbyde special pris til Lundehustræningen. Også påbegyndt planlægning af DMU og forårets øvrige aktiviteter. Inviteteret trænerne til en snak om hvordan USU bedst understøtter dem og de planer de har for træningen. USU har også formidlet ønske om at der arbejdes med den mentale side af spillet ind imellem til træninger.

1.d
Fra trænere – input fra Knudi og Sune (kan sendes til Kirsten, hvis I ikke kan komme forbi)
Ikke input herfra

1.e
Fra Sportschefen – input fra Allan (kan sendes til Kirsten, hvis du ikke kan komme forbi)
Ikke input herfra

1.f
Klubhuspuljen – Kirsten
Vi har modtaget kr. 1.790.000 fra klubhuspuljen.

1.g
Sponsorarbejde i KBK – Ole

2. Til beslutning

2.a
Vedligehold
Tagterrasse renset. Alt på facaden er repareret og pudset op. Vi har fået tilbud på nye ventiler på radiatorer. En maler kommer og maler styrkerum og sætte spejl op. Der kommer en og sliber gulvet i herrernes omklædningsrum. Tilbud på malerarbejde af hallen, bunden af væggen op til buen.

Action: Pia spørge Michael om han vil bygge skab til tællerstole.

2.b
Klubhuspulje – proces mm. (håber at vi får bevillingsbrev med betingelser)
Arkitekt laver tegninger over, hvad der kunne gøres af forbedringer. Fx. Nye fliser i omklædningsrum.

2.c
Sponsorarbejde – proces og ”hvad kan sælges”
Vi har fundet en person, som gerne vil gøre arbejdet. 5 timer om ugen.

Beslutning: Claus og Ole vil komme med en liste over hvad der kan sælges (bagvægge, skærme og hold) – og til hvilken pris.

2.d
Regnskab – hensættelser
Beslutning: hensætte til el, maling af hal, hensætte til elite-aktiviteter (gæstetræner etc., turneringsdeltagelse i udland)

2.e
Budget
Beslutning: udkast er at fastholde budget som i år

2.f
Vicevært fremover
Beslutning: Ole er frivillig ulønnet medhjælper i 2018 med betalt kontigent samt den tilladte skattefri kompensation på 5.700 kr. til bl.a tlf. mm.

2.g
Cafehold – input Cedric og Henrik
Beslutning: Cedric og Henrik snakker med Lise og Jakob om hvad det præcis er, hvad de gerne vil stå for.
Forventing fra bestyrelsen i forhold til åbning i weekender: Der skal altid være åbent, når 1. og 2. holdet spiller – eller hvis der er to eller flere ungdomshold, som spiller.

2.h
Udviklingsplan – hvad gør vi herfra?
Den venter vi med til januar.

3. Diverse

3.a
Der har været en episode i forbindelse med julefrokost, hvor der er medbragt og indtaget et ulovligt stof. Det har betydet, at vi giver karantæne til en spiller frem til 1. februar, hvorefter vi tager en opfølgende samtale med spiller. Vi understreger, at det ikke tolereres, at der er ulovlige stoffer i KBK, og Bestyrelsen vil nu udarbejde et adfærdskodeks, som vil blive delt på KBKs hjemmeside.

Referatet kan også ses som word-dokument her: