Kære alle KBKere,

Vi har i mange år haft udfordringer med vores halgulv. Vi har haft dygtige folk på at undersøge, hvad der er galt siden halgulvet “krakelerer”. Det viser sig, at man – da halgulvet blev lavet for mange år siden – var i en fase, hvor man gik bort fra giftige, men effektive lakeringsteknikker – men stadig ikke var i stand til at lave noget, som var reelt holdbart.

Vi har derfor igennem længere tid søgt at finde økonomiske midler og håndværkmæssig teknik til at renovere vores smukke gulv på en god måde. Vi har nu fundet et firma, som har stor erfaring i dette, og vi har i bestyrelsen derfor arbejdet hårdt for at finde midlerne til denne renovering.

Det er derfor en stor glæde at kunne fortælle, at KBK er blevet tildelt 187.500 kr fra DIF og DGIs foreningspulje til renovering af vores halgulv. 190 klubber fra hele landet søgte puljen på “over 100.000kr” – heraf fik under 25% en hel eller delvis tildeling. Så vi er meget taknemmelige over vores generøse tildeling.

Med henblik på at sikre en god, lang og ubrudt sæson har bestyrelsen besluttet, at arbejdet først igangsættes i juli måned 2019, hvor hallen således vil være lukket i ca 3 uger.

Vi går efter at bevare det smukke udseende og farverne i vores nuværende halgulv.

pbv, Kirsten