Kære KBK’ere

Vi har netop udsendt kontingentopkrævninger til alle aktive spillere i KBK. Der er naturligt nok kommet nogle spørgsmål til ”hvad nu, hvis der skulle komme en ny nedlukning” … ”får vi pengene tilbage, kan vi betale kun for et halvår osv”.

Vi vil i dette skriv – efter bedste evne og nuværende indsigt – forsøge at beskrive vores tanker og handlinger. Vi håber, at I således alle kan tage aktivt og oplyst stilling til kontingentbetaling og medlemskab af KBK for den kommende sæson. 

Det formelle:

Angående de formelle betingelser omkring kontingent/medlemskab mm, er DGI’s udmelding: Medlemmer kan ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller for eksempel deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse. Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre. (se link)

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/corona-og-oekonomiske-konsekvenser-hvad-goer-du-som-idraetsforening

Det gør vi i KBK:

Vi kunne jo så have lænet os tilbage vel vidende, at de fleste kontingenter var betalt og mange af vores ansatte var på timeløn uden krav på kompensation.

Men i KBKs ledelse havde og har vi den holdning, at vi godt forstår, at det er virkelig træls at betale for noget, som man ikke får eller ikke er sikker på at få. Samtidig vil vi også leve vores værdier ift. klubbens ansatte. Så vi har gennem hele foråret og sommeren knoklet benhårdt på at samle penge sammen, lavet sponsorkoncepter, sælge gamle klubtrøjer, lave lotterier, skrive ansøgninger med tonsvis af dokumentation til stort og småt. Alt sammen så vores gode gamle klub kommer bedst muligt igennem denne for alle svære periode.

Kontingentopkrævningen er i år desuden flyttet fra 1. august til 1. september.

Tilbage står:

  • at vi har prioriteret, at vores ansatte fortsat skulle have løn, alt andet var for os ikke ordentlighed, når vi siger, at vi står sammen og passer på hinanden i KBK . Derfor søgte vi – og fik lønkompensation, som dækkede store dele af dette.
  • at klubben (som vi som medlemmer selv ”ejer”) skulle – og skal – betale både ejendomsskat, videoovervågning, el, rottebekæmpelse, forsikringer, revisor osv. osv. – også da vi havde lukket. Vi har derfor søgt dækning for dette for lukkeperioden. Og vi har faktisk netop i går d. 15. august fået svar fra Erhvervsstyrelsen om, at de har tildelt klubben delvis kompensation for vores faste udgifter.
  • Vi kender ikke kommunens endelige stillingtagen til det ganske store tilskud, som vi hvert år får – primært baseret på aktiviteter for børn og unge. Her kommer vi i år for første gang ikke til at slå nye rekorder, da vi mangler de mange børn og unge, som vi normalt får ind i vores fællesskab i forårsmånederne.

Vi er i fuld gang med at vurdere om og hvordan, det er muligt at kompensere vores medlemmer for ”tabte måneder” i foråret samtidig med, at vi passer på vores klubs økonomi i en usikker tid.

Vi håber og tror på, at vi kan give en mindre kompensation til medlemmer, der betalte kontingent sidste sæson – men præcis hvordan og hvor meget, er det pt usikkert.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi derfor HÅBER:

  • at vi kan komme igennem sæsonen uden nedlukning
  • at I alle bliver som medlemmer
  • at alle betaler kontingent og får skønne tider i vores dejlige klub
  • at I tager naboen, veninden, manden, søsteren eller andre med  
  • tænker over, om I kender nogen, der kunne tænke sig at være sponsor for KBK

– vores 92 årige klub har brug for, at medlemmerne støtter op om den. Men også helt rimeligt, at I gør det på et oplyst grundlag.

Bedste sommerhilsner,

Bestyrelse, Udvalg og Sportsligt Team i KBK