[table-wrap bordered=”true” striped=”true” responsive=”true”]

profil_mand

Cedric Kragh

Formand

profil_mand

Gustav Jandausch

Spiller

profil_mand

Samuel Ivanka

Spiller

 [/table-wrap]

BAGGRUNDEN FOR ELITEUDVALGET

Eliteudvalget består af en formand som også er bestyrelsesmedlem, to medlemmer der vælges på generalforsamling, et antal medlemmer fra klubbens elitehold samt trænerteamet. Der afholdes møder 7-8 gange på et år, og formanden rapporterer på generalforsamlingen.

 

ELITEUDVALGETS OPGAVER

Eliteudvalget tager sig af alle de opgaver, der vedrører klubbens 3 bedste hold. I klubbens vedtægter står der, at “EU’s opgave er under ansvar for bestyrelsen at forestå træning og sportslige arrangementer for klubbens elitespillere og DH/DS-spillere samt at formulere klubbens målsætning for seniorelitespillere.”

I det daglige betyder det, at EU er ansvarlig for trænerbemanding, målsætning for klubbens fire bedste seniorhold og afvikling af deres hjemmeholdkampe, holdlederfunktioner, klubmesterskaber, træningslejr, kommunikation og samarbejde mellem ungdoms- og seniorafdelingen.

Dette sker i tæt dialog med trænerne for de to første træninger, hvor EU også tit sparrer omkring holdsætning og træningens indhold. Det skal dog siges, at trænerne altid har både den endelige afgørelse og ansvaret i forbindelse med holdsætning.

På de større linjer er EU bindeleddet mellem bestyrelse og spillere. Det er således EU, der afgør, hvilke ting og hvilke personer der skal bruges ressourcer på i eliteregi, f.eks. i forbindelse med åbne turneringer, træningslejre, spilleraftaler osv. EU udarbejder årligt forslag til klubbens elitebudget, som dernæst behandles i bestyrelsen.

Da der i eliteudvalget hovedsageligt sidder spillere fra fællestræning 1 og 2, er medlemmerne kontaktpersoner for seniorspillerne, og der afholdes desuden spillermøder et par gange om året. Udvalget og bestyrelsen har en hurtig og tæt kontakt, angående hvad der rører sig på træningerne, hvordan stemningen er, og hvilke ting der eventuelt skal reageres på.