profil_mand

 

Claus Thomsen

Formand

 

profil_mand

Anton Tømming Larsen

 profil_kvinde

Maria O. Arildsen

 

BAGGRUNDEN FOR ELITEUDVALGET

Oprindeligt udspringer Eliteudvalget af det tidligere Spilleudvalg. Spilleudvalget tog sig af alle opgaver, der vedrørte klubbens seniorspillere, lige fra 1. holdet ned til 10. holdet. På generalforsamlingen i 2003 blev det – efter forslag fra bestyrelsen – besluttet at danne et eliteudvalg.

Eliteudvalget består af en formand som også er bestyrelsesmedlem, to medlemmer der vælges på generalforsamling, et antal medlemmer fra klubbens elitehold samt trænerteamet. Der afholdes møder 7-8 gange på et år, og formanden rapporterer på generalforsamlingen.

 

ELITEUDVALGETS OPGAVER

Eliteudvalget tager sig af alle de opgaver, der vedrører klubbens fire første hold. I klubbens vedtægter står der, at “EU’s opgave er under ansvar for bestyrelsen at forestå træning og sportslige arrangementer for klubbens elitespillere og DH/DS-spillere samt at formulere klubbens målsætning for seniorelitespillere.”

I det daglige betyder det, at EU er ansvarlig for trænerbemanding, målsætning for klubbens fire bedste
seniorhold og afvikling af deres hjemmeholdkampe, holdlederfunktioner, klubmesterskaber, træningslejr, kommunikation til lokalavisen og samarbejde mellem ungdoms- og seniorafdelingen.

Dette sker i tæt dialog med trænerne for de to første træninger, hvor EU også tit sparrer omkring holdsætning og træningens indhold. Det skal dog siges, at trænerne altid har både den endelige afgørelse og ansvaret i forbindelse med holdsætning.
På de større linjer er EU bindeleddet mellem bestyrelse og spillere. Det er således EU, der afgør, hvilke ting og hvilke personer der skal bruges ressourcer på i eliteregi, f.eks. i forbindelse med åbne turneringer, træningslejre, spilleraftaler osv. EU udarbejder årligt forslag til klubbens elitebudget, som dernæst behandles i bestyrelsen.

Da der i eliteudvalget hovedsageligt sidder spillere fra fællestræning 1 og 2, er medlemmerne kontaktpersoner for seniorspillerne, og der afholdes desuden spillermøder et par gange om året. Udvalget og bestyrelsen har en hurtig og tæt kontakt, angående hvad der rører sig på træningerne, hvordan stemningen er, og hvilke ting der eventuelt skal reageres på.