Kære alle medlemmer af KBK

Som I ved, har klubben grundet forsamlingsforbud og vedtægtskrav om afholdelse af generalforsamling i april måned, i lighed med sidste år indkaldt til en virtuel generalforsamling den 27. april 2021.

Bestyrelsen er orienteret om, at der fra nogle breddespilleres side med stor sandsynlighed vil blive gjort indsigelse mod lovligheden af generalforsamlingen, såfremt denne gennemføres virtuelt og dermed ikke i formel overensstemmelse med vedtægterne, der ikke tager højde for en pandemi-situation som den aktuelle. Det skal nævnes, at bestyrelsen har søgt rådgivning hos DGI ift. grundlag mm.

Bestyrelsen ønsker dog ikke, at et medlem kan føle utryghed omkring afholdelse af generalforsamlingen og aflyser hermed den virtuelle generalforsamling den 27. april 2021.

Der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling, når det efter bestyrelsens vurdering skønnes muligt. Bestyrelsen gør opmærksom på, at generalforsamlingen på denne baggrund ikke bliver afholdt inden for fristen i vedtægterne, men dette vurderes at være en beskeden omkostning i denne sammenhæng, og er ligeledes afstemt med DGIs anbefalinger.

Den påbegyndte lempelse af corona-restriktionerne giver håb om, at generalforsamlingen kan gennemføres på sædvanlig vis, på et tidspunkt i løbet af de næste måneder.

Vi håber, at vi snart kan ses i hallen igen.

Bedste hilsner
Bestyrelsen