Tirsdag, den 4. juni 2019, i klubbens cafe 1.sal – kl. 18.30.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af forslag om vedtægtsændringer, jf. ordinær generalforsamling den 30. april 2019, hvor forslaget blev fremsat, men hvor det for vedtagelse fornødne antal medlemmer ikke var til stede, jf. de eksisterende vedtægters § 15. Forslaget til ændrede vedtægter, herunder den på generalforsamlingen den 30. april 2019 drøftede præcisering i § 9, fremgår af klubbens hjemmeside og af opslag på medlemstavlen.  
  3. Evt.

På gensyn den 4. juni 2019

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN