Kære KBKer,

Hermed følger indkaldelse til årets generalforsamling i KBK.

Grundet de meget særlige omstændigheder, som desværre rammer alle i denne tid, udsendes indkaldelse til generalforsamlingen 2020 pr. mail til alle medlemmer, der har oplyst mailadresse til klubben.

Indkaldelsen vil som foreskrevet i vedtægterne ligeledes være at finde på klubbens hjemmeside og vil også være sat op på indgangspartiet til vores desværre lukkede hal.

Ligeledes grundet de meget særlige omstændigheder inkluderer indkaldelsen alle relevante beretninger, regnskab, budget og bestyrelsens kandidatliste, idet det – som det ligeledes fremgår af indkaldelsen – kan vise sig nødvendigt at afholde generalforsamlingen skriftligt.

Vi håber på, at vi alle snart igen kan mødes i KBK og dyrke de fælleskaber og den sport, som vi alle holder så meget af og savner i denne tid.

Vi sender ligeledes de bedste hilsner og ønsker om godt helbred for alle,

Bestyrelse, udvalg og sportsligt team i KBK

Nedenunder kan du hente indkaldelsen samt årsrapporten fra 2019 som pdf: