Ordinær Generalforsamling 2018

Tirsdag den 10.april 2018 i klubbens restaurant 1.sal – kl. 18.30.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
 3. Eliteudvalgets beretning for den forløbne sæson.
 4. Ungdomsspilleudvalgets beretning for den forløbne sæson.
 5. Bredde-/Veteranudvalgets beretning for den forløbne sæson.
 6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Et eksemplar af årsregnskabet for 2017 er hængt op i hallen og offentliggjort på www.kbknet.dk

 1. Bestyrelsen fremlægger budget til orientering.
 2. Behandling af indkomne forslag

Forslag til behandling indsendes til formand Amalie Ørsted via kontoret på kontakt@kbknet.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

 1. Valg til bestyrelse, herunder udvalgsformænd jfr. vedtægter pkt. 10 – 13.

Kandidater til bestyrelsen og udvalg skal indsendes til formand Amalie Ørsted via kontoret på kontakt@kbknet.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kandidatliste offentliggøres umiddelbart efter fristens udløb.

 1. Valg af menige medlemmer til Eliteudvalg
 2. Valg af menige medlemmer til Breddeudvalg
 3. Valg af menige medlemmer til Ungdomsspilleudvalg
 4. Valg af formand til Veteranudvalg
 5. Valg af ekstern revisor
 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 7. Eventuelt

På gensyn d. 10. april 2018

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN