Tirsdag den 30.april 2019 i klubbens cafe 1.sal – kl. 18.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.

3. Eliteudvalgets beretning for den forløbne sæson.

4. Ungdomsspilleudvalgets beretning for den forløbne sæson.

5. Bredde-/Veteranudvalgets beretning for den forløbne sæson.

6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Et eksemplar af årsregnskabet for 2018 er hængt op i hallen og offentliggjort på www.kbknet.dk

7. Bestyrelsen fremlægger budget til orientering.

8. Behandling af indkomne forslag Forslag til behandling indsendes til formand Kirsten Hede via kontoret på kontakt@kbknet.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

9. Valg til bestyrelse, herunder udvalgsformænd jfr. vedtægter pkt. 10 – 13. Kandidater til bestyrelsen og udvalg skal indsendes til formand Kirsten Hede via kontoret på kontakt@kbknet.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidatliste offentliggøres umiddelbart efter fristens udløb.

10. Valg af menige medlemmer til Eliteudvalg

11. Valg af menige medlemmer til Breddeudvalg

12. Valg af menige medlemmer til Ungdomsspilleudvalg

13. Valg af formand til Veteranudvalg

14. Valg af ekstern revisor

15. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

16. Eventuelt

På gensyn d. 30. april 2019

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Indkaldelsen kan også hentes som pdf her: