Kære medlemmer af KBK

 

På generalforsamlingen i april fortalte vi lidt om, at bestyrelsen her i sommer og efteråret skulle arbejde videre med det klub-udviklingsforløb, som er blevet stillet til rådighed af Team Copenhagen. Vi har nu gennemført næsten 30 timers møder – vi er blevet undervist i team-sammensætning, vi har fået lavet en analyse af klubben ud fra ”mønsterklubanalysen”, fået overblik over indtægts og udgifts fordeling på afdelinger, lavet kommissorier for klubbens udvalg, en kommunikationspolitik, strategier for vores talent/elitearbejde og meget, meget mere.

 

Alle klubbens medlemmer er repræsenteret i fremtidsplanerne, for vi er meget bevidste om, at vores mission forsat er at ”samle elite og bredde i badminton – både på og udenfor banen” – og vi har tilføjet en vision, der hedder ”én klub for alle hele livet, – hvor alle bidrager”.

 

Vi har også afholdt møder med Badminton Danmark og Team Copenhagen, idet vi meget gerne vil tage næste step i bestræbelserne på også at kunne tilbyde et fuldt eliteset-up for de medlemmer, der har disse evner og drømme.

 

Vi vil her prøve at sammenkoge nogle af de væsentligste ting fra arbejdet – og så vil vi komme tilbage løbende med nye forslag og tiltag (og det vil være helt fantastisk, hvis nogen af jer har lyst til at deltage i dele af arbejdet – så lad os endelig høre tilbagemeldinger):

 

Værdier og klubidentitet:

  • Vi tænker, at det er tid til at genoptage og genopdage arbejdet med klubbens værdier og leveregler. Det er længe siden, det sidste er blevet gjort og vi er mange, der er så nye, at vi ”blot” har forsøgt at fange den rigtige KBK-ånd efter bedste evne. Amalie vil stå for dette arbejde, og vi håber at være klar til at introducere det for alle til generalforsamlingen, og arbejde videre med det hen over næste sommer og efterår sammen med så mange KBKer som muligt.

 

Sportsligt:

  • Vi indgår samarbejde med Badminton Danmark om at bliver pilot på deres nye TalentKlubKoncept for ungdomsarbejdet. Dette indebærer at Badminton Danmarks talentudviklingschef, Bo Ømosegaard bl.a vil samarbejde med trænerteamet om det trænertekniske – herunder sikring af, at klubben lever op til ”aldersrelaterede” anbefalinger. Vi er meget glade for denne anerkendelse af, at vores nuværende set-up er rigtig godt og har momentum til at bringe alle unge rigtig langt ift tid, lyst, evner og ambitioner
  • Vi udvider på anbefaling af Badminton Danmark ungdomsafdelingen til at omfattet unge op til og med 21 år.
  • Vi har også fået den store anerkendelse at blive Badminton-repræsentanten på Team Copenhagens eliteidrætsakademi set-up (for gymnasiale uddannelser) – det betyder, at klubben bliver den (eneste) badmintonklub, der kommer til samarbejde med Team Copenhagen om eliteidrætsakademiet. Som en del af dette vil vi udbyde morgentræning for både udefra kommende eliteidrætsakademielever og klubbens bedste spillere (FT1 og ældste ungdom). Træningerne vil blive lagt tirsdag og torsdag ca. 7.30-9.15 fra skolestart næste år. Vi er meget, meget stolte og beærede over at få denne mulighed, idet der fra Team Copenhagen naturligt er stillet ganske betragtelige krav om at sikre både et solidt fundament og et stærkt fremadrettet kommitment fra hele klubben. KBK vil indgå i markedsføringen af Team Copenhagen eliteidrætsakademi her i løbet af de kommende måneder. For nærmere info se: www.teamcopenhagen.dk/eliteidraetsakademi/om-team-copenhagen-eliteidraetsakademi/
  • Bestyrelsen har et ønske om at ændre på udvalgstankerne under overskriften ”riv siloerne ned”, herunder vil vi gerne skabe et sportsligt udvalg med ansvar for alle sportsrelaterede emner for hele klubben. Rent formelt skal alle ændringer til vedtægterne naturligvis først fremlægges, diskuteres og evt. besluttes på en generalforsamling, men vi starter så småt op med at tænke på en lidt anden måde, hvor alle tænker på tværs af hele klubben. Der vil således blive foreslået oprettelse af flg. udvalg på vores næste generalforsamling: sportsligt udvalg, sponsorudvalg, seniorudvalg og ungdomsudvalg – alle udvalg arbejder som nævnt på tværs af klubbens afdelinger.

 

Kontoret:

  • Som ganske kort annonceret på facebook har vi indgået en aftale med Jan Bølle om, at han blive den nye mand på kontoret. Jan har en masse erfaringer fra forskellige sportsklubber og kommer ikke mindst med en stor kommerciel viden ift sportsklubber. Jan kommer fysisk til at være i klubben tirsdag 14.30-19 og onsdag fra 11.30-16 allerede fra denne uge. Som altid er man velkommen til at kontakte kontoret på mailen: kontakt@kbknet.dk

 

Hallen:

  • Der er en hel del ting, som trænger til at blive ryddet op og ordnet. Vi får lavet en vedligeholdelsesplan og prioriteret pengene til dette i løbet af de kommende måneder. Ole Johansen vil sætte en ”medlemsarbejdsdag” op – vi håber på, at rigtig mange vil bakke op og hjælpe vores fælles klub (fx skal vi have ryddet vores bed foran hallen og måske lige have svinget malerkosten her og der…).
  • Forslag til ikke omkostningskrævende forbedringer er mere end meget velkomne.

 

Vi håber, at denne korte opsummering giver lidt indblik og indtryk af bestyrelsens arbejde – vi vil glæde os til at høre feedback og ideer, når vi mødes i hallen eller hvis I skriver til os.

 

Bedste hilsner,

Sung, Amalie, Ole, Cedric, Claus, Kynde og Kirsten