Kære alle KBK’er

Efter sommerferien har vi i KBKs bestyrelse fået lavet et estimat for resten af 2016. Vi kan se, at vi med baggrund i et faldende medlemsantal pt har udsigt til at påføre klubben et underskud, hvis vi holder fast i vores oprindelige budget for året 2016.

Vi har derfor valgt at gennemføre en spareplan på en række mindre poster i regnskabet, som gælder fra nu og for resten af kalenderåret 2016. I første omgang er der ikke nogen direkte besparelser som rammer os på badmintonbanen, men vi har f.eks. valgt at opkræve boldpenge for de gæstekort der er udstedt til fællestræningerne. Vi finder det kun rimeligt at alle bidrager når der er omkostninger til bolde der skal dækkes.

Morten Bøgebjerg fratræder sin stilling efter eget valg 30/9-16, så set i lyset af ovennævnte genansættes der ikke i første omgang en person på fuld tid. Vi søger dog stadigvæk en som kan på timebasis/deltid kan varetage nogle af de vigtige opgaver der skal gøres. Resten af opgaverne håber vi på, at alle i klubben vil være med til at løfte. Lad mig understrege at det ikke er optimalt at spare på denne stilling, men det anses i første omgang for ”rettidig omhu”. Dette gælder som sagt kun for 2016, hvad der kommer til at gælde for 2017 vides endnu ikke, men planlægges af bestyrelsen i efteråret 2016.

Vi håber, at I alle vil have forståelse for og bakke op om at finde nye medlemmer og spare lidt på udgifterne.

Mvh
Bestyrelsen
v/Sung.