English below

Efter de seneste lempelser af coronarestriktionerne åbner vi nu op for
at banelejere kan komme i KBK og spille igen 

🙂

De generelle retningslinjer for indendørs badminton kan læses her:
https://badminton.dk/wp-content/uploads/2021/05/Anbefaling_Covid19_Indendoers-06-05-2021.pdf

Vi har i KBK fortolket regler og anbefalinger på nedenstående måde – og
vil bede alle medlemmer overholde disse retningslinjer:

 • Der er krav om coronapas! Det vil sige at man enten skal have en negativ
 • test der er maks. 72 timer gammel, have været smittet med sygdommen
 • indenfor de sidste 6 måneder, eller være fuldt vaccineret. Der vil blive
 • foretaget kontrol af dette, så husk at medbringe dokumentation.
 • Mundbind skal bruges når man går til og fra den lejede bane.
 • Hænderne sprittes af hver gang man går i hallen.
 • Man bliver hjemme hvis man har de mindste tegn på Covid-19
 • Man bruger ikke klubbens badefaciliteter – dvs. du skal være omklædt
 • hjemmefra og klæde om når du kommer hjem igen
 • Man venter i foyeren eller uden for hallen indtil det foregående hold
 • har forladt den lejede bane
 • Man bliver på sin lejede bane og blander sig ikke med de øvrige baner
 • Ingen gæster er tilladt i hallen – INGEN TILSKUERE
 • Alle deles om handicaptoilettet i entréen
 • Der er ikke adgang til cafeteriet
 • Der må maksimalt sidde 2 personer på en bænk (mellem to bjælker)
 • Man holder minimum 1 meters afstand under hele træningen
 • Man lader håndklæde og drikkedunk blive ved sin taske
 • Ved endt træning spritter man sit område af før det forlades (sprit
 • findes bag alle baner)
 • Efter endt træning bruger man nødudgangen ved bane 6

Det er meget vigtigt at vi alle tager ansvar for at overholde alle
retningslinjer, så vi kan komme trygt i gang igen. En coronasmittet
person kan sætte os alle i karantæne, og det ønsker ingen af os.

ENGLISH:

After the latest easing of the corona restrictions, we are now opening
up for court renters to come to KBK and play again 

🙂

The general guidelines for indoor badminton can be read here (in
Danish):
https://badminton.dk/wp-content/uploads/2021/05/Anbefaling_Covid19_Indendoers-06-05-2021.pdf

In KBK, we have interpreted rules and recommendations in the way below –
and will ask all members to comply with these guidelines:

 • “Coronapas” is required! This means that you must either have a negative
 • test that is a maximum of 72 hours old, have been infected with the
 • disease within the last 6 months, or be fully vaccinated. This will be
 • checked, so remember to bring documentation.
 • Face masks must be worn in the club except on the courts
 • Rub hands in alcohol every time you walk into the hall
 • Stay home if you have the slightest sign of Covid-19
 • Do not use the club’s bathing facilities – ie. you must be dressed from
 • home and change when you return home
 • Wait in the lobby or outside the club until the previous team has left
 • your rented court
 • Stay on your rented court and do not mix with the other courts
 • No guests are allowed in the hall – NO SPECTATORS
 • Everyone shares the handicap toilet in the entrance
 • There is no access to the cafeteria
 • A maximum of 2 people can sit on a bench (between two beams)
 • Keep a minimum of 1 meter distance during the entire training
 • Leave your towel and water bottle by your bag
 • At the end of training, clean your area before leaving (alcohol is found
 • behind all courts)
 • Leave the club through the emergency exit at lane 6

It is very important that we all take responsibility for complying with
all guidelines so that we can get started safely again. A
corona-infected person can quarantine us all, and none of us wants that.