Sammensætning

Bestyrelsen består af følgende medlemmer (5-8 medlemmer):

 • Formand
 • Kasserer
 • Næstformand
 • 2 – 5 bestyrelsesmedlemmer evt. 2 suppleanter

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Alle arbejder for alle klubbens medlemmer – kontaktpersoner til udvalg udpeges blandt bestyrelsens medlemmer, disse funger som sparring for udvalgene og kontakt ind i bestyrelsen.

Udover bestyrelse og suppleanter har vi følgende:

 • 2 interne revisorer (vælges direkte på GF)
 • 1 ekstern revisor (vælges direkte på GF)

Ansvar, mandat & myndighed

Bestyrelsen er klubbens øverste løbende beslutningsorgan. Kun generalforsamlingen står over bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter strategier, politikker og arbejder strategisk og værdiorienteret. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi og udvikling. I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig efter koordinering med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Opgaver

Det er bestyrelsens opgave at:

 • Være ansvarlig for klubbens strategier og politikker
 • Udvikle og vedligeholde værdier og visioner samt udbrede kendskabet til disse blandt klubbens medlemmer.
 • Sikre klubbens politiske og sportslige interesser i såvel badmintonverdenen (fx Team Copenhagen) – som lands-, regional- og kommunalpolitisk
 • Udvikle, implementere og vedligeholde klubbens udviklingsplan samt delegere opgaver ud i organisationen
  • Sikre klubbens øvrige aktiviteter stemmer overens med klubbens udviklingsplan og værdier – fx. sikre kvalitet og rød tråd i udvalgsarbejde i KBK.
 • Vedligeholde og udvikle klubbens organisation og struktur.
  • Udarbejde årshjul for bestyrelsen (marts)
  • Opdatere forretningsorden for bestyrelsen (maj)
  • Ansætte og afskedige personale (evt. efter indstilling fra udvalg)
  • Godkende og underskrive kontrakter i henhold til bestyrelsens forretningsorden
  • Sikre forsvarlig og relevant administrativt set-up
  • Sikre referat af møderne i bestyrelsen
  • Udarbejde budget og regnskab
  • Sikre medlemsudviklingen
  • Ansvarlig for kommunikationsstrategien
 • Arrangere generalforsamlinger samt vedligeholde og udvikle klubbens vedtægter

 

Kvalifikationer

Medlemmerne af bestyrelsen vil tilsammen have særligt brug for
følgende kompetencer:

 • Tænke og arbejde strategisk, organisere, sætte mål
 • Forretningsforståelse, økonomisk indsigt
 • Kommunikere, motivere, samarbejde, proaktiv, delegere, prioritere, konflikthåndtere
 • Indsigt i klubbens DNA og frivilligt arbejde
 • Badmintonkompetencer

Mødefrekvens

5-6 gange årligt á 3 timer.

Dette kommissorium kan hentes som pdf her