Sammensætning

Bredde og Veteranudvalget i KBK (BU og VU) består af mindst 5 personer. Bestående af en udvalgsformand for BU, en udvalgsformand for VU og 3 menige medlemmer. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson fra bestyrelsen. Alle medlemmer vælges af spillertruppen i FT3-6 samt evt. banespillere (seniorbredde-afdelingen). Udvalget konstituerer sig selv og er selvsupplerende. Udvalget skal være på plads senest ultimo juni.

Mandat, ansvar & myndighed

 • Udvalget refererer til bestyrelsen for KBK – bestyrelsen har ret og pligt til at tilse, at udvalget forvalter mandat hensigtsmæssigt og i tråd med klubbens samlede strategi.
 • Udvalget er ansvarligt for det af bestyrelsens fastlagte budget.
 • Udvalgets formand holder bestyrelsens kontaktperson orienteret og omvendt
 • Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler
 • Udvalget har et medansvar for at seniorbreddeafdelingen fungerer optimalt.
 • I krisesituationer er det kun udvalgets formand som udtaler sig, og dette sker kun efter koordinering og aftale med klubbens formand.

  Opgaver

  BU/VU-udvalget har følgende opgaver i samarbejde
  med det sportslige team (trænerne):

 • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af seniorbredde-afdelingen.
 • Sikre fastholdelse af eksisterende medlemmer og tilgang af nye medlemmer
 • Samarbejde med øvrige relevante udvalg i forhold til trivsel og udvikling for seniorbredde afdelingen.
 • Sikre optimale sociale forhold for alle spillere (KBK seniorbredde-spillere skal være rollemodeller både på og udenfor banen)
 • 2 årlige spillermøder
 • Input til fastlæggelse af hvilke hold vi har til den kommende sæson (april/maj)

 

BU/VU-udvalget har følgende opgaver (udføres evt i
samarbejde med spillertruppen:

 • Ansvar for sociale aktiviteter (kan gøres i samarbejde med sportsligt team)
 • Udarbejde referat på møderne.
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om seniorafdelingen.
 • Ansvar for 1 gang årligt at revurdere BU/VU årshjulet – dette holdes løbende opdateret (til hvert møde)
 • Input til udarbejdelse af budgetudkast for udvalget (oktober).
 • Facilitering af kontakt til seniorbredde-truppen ift opgaver i KBK generelt (hjælp til turneringsafvikling ol)

  Kvalifikationer

  Medlemmerne af BU/VU-udvalget vil have særligt
  brug for følgende kompetencer:

 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Kende seniorbredde-afdelingens struktur til bunds

  Mødefrekvens

  4 gange årligt á 2 timer.

Kommissoriet kan hentes som pdf her