Sammensætning

Seniorspiller-udvalget i KBK (EU) består af mindst 5 personer. Bestående af en udvalgsformand og 4 menige medlemmer. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson fra bestyrelsen. Alle medlemmer vælges af spillertruppen på FT1 og FT2 (seniorafdelingen). Udvalget konstituerer sig selv og er selvsupplerende. Udvalget skal være på plads senest ultimo juni.

Mandat, ansvar & myndighed

 • Udvalget refererer til bestyrelsen for KBK – bestyrelsen har ret og pligt til at tilse, at udvalget forvalter mandat hensigtsmæssigt og i tråd med klubbens samlede strategi.
 • Udvalget er ansvarligt for det af bestyrelsens fastlagte budget.
 • Udvalgets formand holder bestyrelsens kontaktperson orienteret og omvendt
 • Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler
 • Udvalget har et medansvar for at seniorafdelingen fungerer optimalt.
 • I krisesituationer er det kun udvalgets formand, som udtaler sig, og dette sker kun efter koordinering og aftale med klubbens formand.

Opgaver

EU-udvalget har følgende opgaver i samarbejde med
det sportslige team (trænerne):

 • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af seniorafdelingen.
 • Sikre fastholdelse af eksisterende medlemmer og tilgang af nye medlemmer
 • Samarbejde med øvrige relevante udvalg i forhold til trivsel og udvikling for seniorafdelingen.
 • Sikre optimale sociale forhold for alle spillere (KBK seniorspillere skal være rollemodeller både på og udenfor banen)
 • 2 årlige spillermøder
 • Input til fastlæggelse af hvilke hold vi har til den kommende sæson (april/maj)

EU-udvalget har følgende opgaver (udføres evt i
samarbejde med spillertruppen:

 • Ansvar for sociale aktiviteter (kan gøres i samarbejde med sportsligt team)
 • Udarbejde referat på møderne.
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om seniorafdelingen.
 • Ansvar for 1 gang årligt at revurdere EU årshjulet – dette holdes løbende opdateret (til hvert møde)
 • Input til udarbejdelse af budgetudkast for udvalget (oktober).
 • Facilitering af kontakt til seniortruppen ift opgaver i KBK generelt (hjælp til turneringsafvikling ol)

 

Kvalifikationer

Medlemmerne af EU-udvalget vil have særligt brug
for følgende kompetencer:

 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Kende seniorafdelingens struktur til bunds

Mødefrekvens

4 gange årligt á 2 timer.

Dette kommissorium han hentes som pdf her