I Københavns Badmintonklub (KBK) har vi et sæt værdier, som alle medlemmer altid skal leve både på og udenfor banen – værdierne er:

Respekt, Fællesskab, Glæde, Udvikling og Ansvarlighed.

KBK bygger således på tryghed og fællesskab, hvor der er plads til både hygge og til målrettet træning. Der skal være plads til alle medlemmer – i alle aldre – på banerne men også, når vi er sammen socialt.

For at understøtte det, har vi i Bestyrelsen udarbejdet et adfærdskodeks, som kan læses og skal leves af alle medlemmer i KBK – voksne såvel som ungdomsspillere:

Turneringer/holdkampe – sådan gør vi i KBK!

Når vi spiller kampe – i vores egen hal, udekampe eller til stævner, er vi de bedste repræsentanter for KBK. I KBK står vi for fair play, passion (entusiasme) og god opførsel på banen – samt et tak for kampen (high five) uanset nederlag eller sejr.

Vi er ærlige og fair

Det gode ved badminton er, at vi dyrker en sport, hvor det ikke er nødvendigt med en dommer. Ved linjekendelser dømmer du bolden med det samme, enten inde eller ude. Er du i tvivl, giver du modstanderen bolden. Man dømmer på sin egen banehalvdel – og respekterer modstanderens domme/kendelser.

Forældres adfærd under kampene

Det er dejligt, at forældrene støtter deres børn. Den rigtige måde er en positiv støtte. Der er ingen tvivl om, at børnene gør deres bedste, og at de ønsker at gøre deres forældre glade. Det er vigtigt, at forældrene ikke blander sig eller kommenterer børnenes spil, dømme eller andet mens kampen er i gang. Og er der brug for en efterfølgende samtale med en modstanders forældre eller træner, så gøres dette i en respektfuld tone. Læs mere under ”De 10 bud til ungdomsspillere og forældre”.

Vores klublokaler og hal

Vi er alle med til at passe på vores klub og vores flotte lokaler. Det betyder, at vi rydder op efter os og hjælper hinanden med at huske på det. Vi sørger også for at passe på vores ting – og skulle man være uheldig at få ødelagt noget ved et uheld, så er det vigtigt, at man orienterer en fra trænerteamet, bestyrelsen eller et udvalgsmedlem fra Ungdoms-, Seniorelite- eller Seniorbreddeudvalget (USU, EU, BU/VU).

Respekt for bolde og ressourcer

I KBK har vi også stor respekt for naturens ressourcer, og vi passer derfor på vores bolde og afleverer pantflasker i pantopsamling mm. Dette hjælper også klubbens økonomi.

Sociale medier

Vi vil gerne se og dele billeder fra vores klub med vores KBK-venner og på de sociale medier men husk:

  • Det er god stil at spørge dine klubkammerater, om de er ok med, at et billede af dem, kommer på et socialt medie (altså hvis der er få personer på billedet, og man tydeligt kan se hvem de er).
  • Det er skønt, at KBK-medlemmer kan følge hinanden på tværs af alder på de sociale medier, men tænk over hvad du har af billeder på din profil, hvis du er venner med nogle af vores yngre klubmedlemmer. Sociale arrangementer afholdt i KBKs regi I KBK er vi rigtig glade for alle tiltag, der skaber fællesskab, og fester er et ’must’ “. Dog ønsker vi, at klubben er en tryg ramme for alle, og det betyder, at:
  • Unge under 16 år må ikke drikke eller tilbydes alkohol, fx. ved sociale lejligheder i klubben.
  • Unge mellem 16 og 18 år må ikke drikke eller tilbydes stærk alkohol.
  • Medlemmer skal være 16 år for at deltage i seniorarrangementer.
  • Når vi er samlet til fester og lignende, så vær opmærksom på, om der er mindreårige med, og husk på at være gode forbilleder/voksne.
  • Det tolereres under ingen omstændigheder, at der er ulovlige stoffer i KBK. Hvis dette ikke overholdes, vil den/de pågældende medlemmer blive bortvist med karantæne og evt. udelukkelse af klubben.

Pas både på dine egne og andres børn – og på dig selv:

Vi er et fællesskab, hvor vi alle passer godt på både vores egne og andres børn. Klubben indhenter børneattester på alle voksne, der kommer i kontakt med klubbens medlemmer under 15år. Men det er også vigtigt, at du som voksen altid er opmærksom på at passe på dig selv og ikke udsætter dig selv for/ gør noget, at der kan rejse tvivl om dine hensigter eller ageren ift. børn og unge.

Klubbens ledelse:

KBK er ledet og i høj grad drevet af frivillige kræfter, der enten selv spiller i KBK eller har barn/børn, der spiller i KBK. For at klubben altid har de rigtige og nok frivillige, der vil bruge fritid på arbejdet med KBKs mange opgaver, er det nødvendigt, at alle medlemmer bakker op om klubbens frivillige – og har respekt for, at alle frivillige kun har et mål nemlig klubbens bedste.

Vi har forskellige måder at gøre tingene på, og skulle du som medlem have lyst til at bidrage med input og arbejdskraft, er du meget velkommen til at henvende dig til eller kontakte klubbens bestyrelse eller udvalg.

Klubben forventer, at samtlige personer i og omkring klubben vil være med til at sørge for, at klubbens adfærdskodeks overholdes.

Bestyrelse, Udvalg og Sportsligt team
16. april 2020