Kære medlemmer af KBK

 

Bestyrelsen fortalte i november om de mange nye tiltag, som der med støtte fra Team Copenhagen har været arbejdet med i bestyrelsen (se evt. den fulde tekst under nyheder i november). Vi fortalte om, at vi i bestyrelsen har prøvet at ”rive afdelings-siloerne ned”, og at vi også har sat fokus på både at skabe et full-scale elite set-up for vores meget ambitiøse spillere – men også at fastholde et rigtig godt miljø med mange muligheder for alle klubbens spillere uanset alder, ambitioner og niveau. 

I et tæt samarbejde har Kirsten og Claus (med god hjælp fra Mads) arbejdet med at få sammensat den fremtidige sportslige trup, og bestyrelsen er meget glade for nu at kunne præsentere det team, som fremadrettet vil være i spidsen for at udleve KBKs – ganske store – sportslige ambitioner. 

Som sportschef har KBK ansat Allan Scherfig. Allan har tidligere været træner i KBK og har de seneste to måneder stået for mentaltrænings-uddannelse af KBK-ungdomstrænerne og lavet et mentaltræningsforløb for vores ung-seniorer. Allan fungerer som instruktør på Badminton Danmarks træneruddannelser, og er ligeledes tilknyttet Badminton Danmark som mentaltræner for ungdomslandsholdene. Allan har været cheftræner for Malmø badmintonakademi (2014-17), været cheftræner i Lillerød (2009-13) og landsholdstræner for Schweitz (2001-09). 

 

Lidt information om hvad rollen som sportschef handler om

Sportschefen er overordnet ansvarlig for sikring og koordinering af den sportslige udvikling i KBK. 

Sportschefen forestår udarbejdelse og implementering af sportslige mål, strategier og handlingsplaner for både ungdom og seniorer i KBK 

Sportschefen er leder for KBKs cheftrænere. Sportschefen er dermed overordnet ansvarlig for træningen, udviklingen og øvrige aktiviteter i forhold til alle KBKs spillere. Opgaven udføres i samarbejde med cheftrænerne.

Sportschefen samarbejder med trænere på tværs af afdelinger – herunder sikre optimalt organiseret træning og anvendelse af KBKs ressourcer.

Sportschefen samarbejder med cheftrænerne om udarbejdelse af årsplaner, spiller-, forældre- og trænermøder mm, der skaber en tydelig rød tråd igennem hele KBK og den enkeltes udvikling.

Men, men – en sportschef kan på ingen måde klare det hele alene, og derfor er vi glade for allerede nu at kunne præsentere næste sæsons trænerteam:

Senior-eliten

Allan bliver ligeledes cheftræner for KBK senior-elite og vil være at finde bag banerne tirsdag og torsdag kl. 18.30-22.30 i alle lige uger. I de ulige uger er vi meget glade for, at vi har fået bemandet trænerrollen med Amalie Ørsted og Kristoffer Knudsen. Amalie og Knudi er kendte træner-ansigter i KBK – hvor Amalie også er spiller. Amalie vil være træner om torsdagen i ulige uger og Knudi vil stå for træningen om tirsdagen i de ulige uger. Bestyrelsen har et ønske om, at træneren ikke selv spiller på træningerne, og Amalie vil således ikke selv spille på de dage, hvor hun er træner (til gengæld er vi helt sikre på, at hun giver den mega gas på de andre træninger 🙂 ).

Seniortrænere for klubbens breddehold vil komme på plads i løbet af de næste måneder.

KBK-ungdom

Som styrmand og cheftræner for KBK-ungdom fortsætter Kristoffer Knudsen (Knudi) med de suveræne wing-men Sune Thomsen og Simon Friis. Vi får sat den øvrige del af Knudis træner-hold i løbet af de næste måneder (men meget afhænger af skoler/studier/skemaer mm)

Vi føler således, at vores sportslige udvikling kommer i meget kyndige og kompetente hænder under Allans ledelse – og med Knudi, Amalie, Sune og Simon som meget vigtige kolleger og medarbejdere. Vi kan sige, at vi har lagt stor vægt på og er sikre på, at der er fuld overensstemmelse mellem klubbens værdier og de værdier, som hele trænerteamet samlet og hver for sig repræsenterer.

Allan er først ansat fra 1. August 2017 – men vi vil allerede nu byde Allan varmt velkommen i KBK, og vi glæder os meget til at få Allan med på holdet!

Bestyrelsen vil også gerne benytte lejligheden til at takke Rasmus Mangor og Jakob Kyndesen for deres indsats som trænere i KBK – det har været et par spændende sæsoner, og træningsindsatsen bliver forhåbentlig belønnet med en genoprykning til 2. Div. for KBKs 1.hold. Vi håber, at både Rasmus og Jakob vil være at finde på banen også i næste sæson.

Vi håber og tror, at det nye set-up kan være med til at inspirere og udvikle både nuværende og fremtidige spillere i KBK.

p.v.a.

Bestyrelsen i KBK

Claus Thomsen og Kirsten Hede