1. Ny bestyrelse i KBK

  Efter en lang tids dybtgående uoverensstemmelser om KBK´s budgetter, visioner og fremtid har det medført en splittet bestyrelse og 3 ud af klubbens 8 bestyrelses-medlemmer har valgt at nedlægge deres mandat. Jeg henviser til klubbens hjemmeside, hvor de afgående bestyrelsesmedlemmer har redegjort for deres beslutning. Ifølge klubbens vedtægter har bestyrelsen suppleret sig selv foreløbig, med Jakob Kyndesen som EU repræsentant og Mathias Kupiec som medlem. Der forhandles om yderligere medlemmer, som skal deltage i bestyrelsesarbejdet indtil den planlagte generalforsamling, der er berammet til den 21. april 2015.

 2. Klubhusprojektet

  Bestyrelsen har vedtaget at gennemføre klubhusprojektet, der er beskrevet ved opslag i vores indgang. Vi har fået bevilliget 2,5 mio. kr. af Københavns Kommune, med en egenfinansiering på 10% af det totale budget på 2,75 mio. kr. 250.000 kr. er bevilliget af A.P. Møller og hustrus fond. Klubben “KBK løfter i flok” initieret af et engageret USU team har allerede indsamlet kr. 30.000 – og vi håber på mere, som skal anvendes til indretning af ungdomsfaciliteterne.

 3. Frivillige til klubben

  Vi søger frivillige til at hjælpe os med forefaldne vedligeholdelses opgaver i klubben, dvs. udendørs pleje af arealer, oprydning mv. således at klubben ikke henstår som en ”skamplet” på Krausesvej. Vi mangler også hjælp til indvendig pleje, især før og efter vores holdkampe, der på det seneste har trukket mange tilskuere i hallen. Vi søger en efterlønner eller pensionist med lidt håndværkertalent. Der kan blive tale om en lønnet opgave i nogle timer pr uge (så vi sparer lidt på håndværker og ekstra rengøring). Se opslag i hallen.

 4. Restauranten

  Denne drives i øjeblikket af KBK med Charles som ansat praktikant indtil udgangen af marts 2015. Vi har pt. forhandlinger med et emne som restauratør og hvis klubbens medlemmer har andre emner eller ideer, imødeses disse gerne.

 5. Cheftræner

  Michael Kjeldsen ophører efter eget ønske og af personlige årsager sin kontrakt med udgang af sæsonen. I samråd med Michael arbejder EU/USU nu på at finde nogle nye løsninger. Vi henviser i øvrigt til vort bestyrelsesreferat af 05-02-2015.

På bestyrelsens vegne
Arne Jensen