Kære KBKer,

I forlængelse af indkaldelse til generelforsamling udsendt d. 28. marts 2020, må vi desværre konstatere, at det fortsat ikke er lovligt at forsamles og dermed ikke muligt at afholde årets generalforsamling ved fysisk fremmøde i klubben.

Som beskrevet i indkaldelsen må årets generalforsamling derfor desværre gennemføres på skriftligt grundlag.

I den forbindelse kan nævnes at:

  • Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling = den allerede udsendte dagsorden er således den endelige  
  • Der er ikke indkommet kandidater til bestyrelsesposter = den allerede udsendte kandidatliste er således også den endelige
  • Der er ikke indkommet spørgsmål til de rundsendte beretninger.

Den pr mail d. 28. marts 2020  rundsendte dagsorden og tilhørende bilag udgør således den fulde pakke til årets generalforsamling, og der fremsendes hermed stemmeseddel til brug for den skriftlige afholdelse af generalforsamlingen 2020. Tidsfrister mm er beskrevet på stemmesedlen.

Rigtig god påske til alle og håber snart at kunne ses i hallen,

Bestyrelse og Udvalg i KBK

Nedenunder kan en stemmeseddel hentes: