Kære KBK’er

Den 28. april 2020 blev årets generalforsamling i KBK afholdt i en meget anderledes og snæver ramme. Som informeret om pr mail og på hjemmesiden blev generalforsamlingen på grund af den særlige situation med COVID-restriktioner afholdt på skriftligt grundlag. Formand og dirigent mødtes i KBK, hvor der blev optalt stemmer og svaret på de stillede spørgsmål. Referat er vedhæftet denne mail, som pga. den ekstraordinære situation rundsendes til alle stemmeberettigede medlemmer i KBK. Referat vil tillige være at finde på klubbens hjemmeside.

Læs referatet her.

Vi glæder os alle meget til mere normale tilstande – og håber, at vi alle snart igen kan mødes i hallen og i vores fællesskaber omkring den sport, som vi alle holder så meget af.

De bedste hilsner,
Bestyrelsen i KBK