Referat fra bestyrelsesmøde d. 14 aug. 2018:

Til orientering:

 • Siden sidst (alle)
 •   Sæsonafslutning – sponsorløb og afslutningsfest (Pia og Kirsten)

Sponsorløb og afslutningsfest var igen i år en stor succes, med flot tilslutning. Selve indsamlingen af sponsorater er dog op til overvejelse, kan der findes en ny form, som gør det lettere at få indhentet sponsorater – indtjening i alt kr. 50.000. USU arbejder videre med dette. Men vil gerne fastholde sponsorløb som en del af sæsonafslutningen, da det er blevet en ’tradition’ og bidrager til sammenhold på tværs.

 • Vedligeholdelsesdag (Per og Ole)

juni var der vedligeholdelsesdag – og det var primært Per og Ole som ordnede tagterrassen ud mod Krausesvej

 • Besøg fra England (Pia og Kirsten)

Besøg fra England var en rigtig sjov oplevelse, en blanding af Københavnerrundtur, besøg på den engelske ambassade og spil i hallen. Det var Samuel, Gustav, Anton, Jacob H. Som primært stod for den praktiske gennemførelse af dette arrangement.

 •    Lersø Park alle – ny afdeling af KBK

Kirsten orientede om, at vi har fået mulighed for at få nogle træninger i Lundehushallen v Lersø Park allé. Anton forsøger nu at rekvirere medlemmer herude og vil efterfølgende tage sig af denne træning. Der er flere forskellige træninger (miniton, 8-12 år, 11-14 år og teenagetræning).

 •   Stort og småt fra hallen (alle)
 •    Renholdelse – hal og køkken (alle)

Stort tilfredshed med rengøringsmand i hallen

Action:Gustav køber gave til rengøringsmand – budget kr. 200 – 300

 • Ansøgning til DIF/DGIs foreningspulje (Kirsten)

Kirsten har ansøgt om støtte til at få nedslebet og oplakeret vores halgulv – der er søgt 250.000kr. Ansøgningen er lavet sammen med VBC, der har samme udfordring som KBK.

 • Klubhuspulje – skal vi søge igen?  (Kirsten)

Action:Kirsten vil søge denne igen og vil bl.a. slå på, at klubben bliver 90 år i år, at vi gerne vil gøre noget i den forbindelse, og at vi har brug for ny facade.

 •    Henvendelser fra Ernst Holst til Kredsen, datatilsyn mmm

DIFs chefjurist har været konsulteret af flere omgange i denne sag. Kredsen har givet Ernst en anbefaling om, at holdlederne kan få den relevante information ud fra Badmintonpeople. KBKs bestyrelse har ageret i henhold til anbefalinger fra DIFs chefjurist, hvilket af flere omgange er bekræftet – og bestyrelsen besluttede derfor, at debatten kan betragtes som afsluttet.

 

 • Regnskab og kontingentbetalinger – kort… (Kirsten)

Regnskab ser fint ud. Vi har dog en udfordring med vores nye kontingentopkrævning, fordi den dækker over to regnskabsår. Det betyder, at indbetalinger skal periodiseres. Der er en udfordring med de kontingenter, der mangler hos især breddespillerne. Ungdomsbreddespillerne får brev denne uge med, hvornår de skal spille – og det burde føre flere kontingentbetalinger med sig. Positivt går det godt med indbetalinger fra banespillerne, hvor kun 6 mangler.

Men Carsten og Morten skal nok alligevel i gang med at rykke for manglende kontingentindbetalinger generelt.

 • Medlemstal mm 

Vi har ca. 700 medlemmer, endeligt billede ikke helt klart, da vi mangler de sidst opdaterede til- og udmeldinger. Mange nye ind og mange ud. Vi har for få voksne men ungdomsafdelingen ser fornuftig ud.

 • Tanker ift FT1/2 spilletider mm (Claus)

Ikke noget her da Claus ikke deltog på mødet

 

Sportschef og træneres indlæg 

 • Siden sidst 
 • Overordnet strategi
 • Konkrete træningsplaner
 • Opstart af Team Cph ansøgning

Sportschef Allan Scherfig

Senior:Allan gav en update på status hos seniorafdelingen – FT1 Og FT2. Et par spillere er stoppet, primært piger, bl.a. pga flytning, graviditet og lignende. Der er dog kommet to mænd og to piger fra Sverige til (får kørselspenge). I weekenden var der fælles træningsweekend for FT1 og FT2 – og det var en succes. Rigtig god stemning og mere ro på – en ny start.

Vores udfordring er, at vi er i konkurrence med mange nærliggende klubber, som kan tilbyde det samme. Vi håber, at vores fokus på rigtig god træning og fokus på udvikling vil trække flere til. I stedet for nye spillere satser vi på pipeline. Vi bygger pipeline op, vi køber ikke nye spillere.

Vores U22 kan snart spille godt med på 3. og 2. divisionsniveau. Der er sat penge til side til brug på sparringspartnere som kan komme og træne med.

Målsætningenfor i år er at forblive i 3. Division.

Vi diskuterede, hvordan vi kunne tiltrække flere i 22-30 års alderen, hvor vi er ’tynde’. Det blev foreslået, at vi prøver at synliggøre os mere over for nye studerende, evt. via plakater på uddannelsesinstitutioner og via Facebook.

 

Ungdom:Er velfungerende socialt, og med høje ambitioner, vil rigtig gerne spille. Vi har kun fået en udmeldelse af spiller i elite-truppen.

Fokus i år vil være på de helt små, dvs. Gruppen 5-8 årige, for det er her, vi skal sætte ind for at bygge solid pipeline op. Der er derfor kommet et par nye træninger til denne gruppe af børn. Den gælder kun i år – eller indtil FT1/FT2 er oppe på flere spillere og skal have tiden tilbage.

Vi er også i dialog med Bo Ømosegaard (Sportschef for BadmintonDanmark), som vil fungere som sparringspartner. Efter aftale og pr. 1.10 vil Bo få adgang til trænernes dropbox.

Spørgsmål (fra Per til Allan): – hvad er din rolle som sportschef?

Svar:

 • Sparringspartner for trænerne, fx. faglig sparring om øvelser og teknik
 • Trivselssamtaler
 • Træde til ved holdkampe hvor Knudi og Sune ikke kan være der
 • Lave strategiarbejde med trænerne ift. Team Copenhagen – og vil præsentere det på næste bestyrelsesmøde
 • Allan er Knudi og Sunes chef
 • Allan har derved det overordnede ansvar for de sportslige resultater

Træner Sune

Målsætning for Ungdom: Vi skal have minimum 2-3 elitespillere i hver årgang. Om 2 sæsoner vil vi gerne have et hold i den bedste række – fra U11 til U17. I alt skal vi gerne have 20-25 elitespillere – og lige nu har vi ca. 10.

For at nå det skal vi have en stor pulje at tage af – og især den yngre gruppe er derfor vigtig. Vi har 350 ungdomsmedlemmer – heraf 80-100 skal gerne være 10 år eller yngre.

Procesmål for at få flere små;

 • Børnehavesamarbejde
 • Miniton – med en minitrænergruppe på 3 mand
 • Skoler

Breddetræningen bliver opdelt i alder 5-8 årige og 8-12 årige. Der kommer et par ekstra træninger for de 5-8 årige. De skal spille flere turneringer. Derfor arrangerer vi 3-4 fredage med interne begynderturneringer. De får også mulighed for at spille holdkampe, da der bliver meldt flere hold til i år – et ekstra hold i hver række.

Klubtøj: alle skal have mulighed for at købe klubtrøje med navn bag på. Alle holdspillere får klubtrøje. Trænerne skal også gå i klubtrøje

Trænermøder: 1 gang om måneden for den lille trænergruppe, hver 2. måned for alle trænere (bredde, hjælpetrænere osv.)

Seniortræning:der bliver lagt op til: – bliv efter holdkampe, tag til turneringer sammen, bliv efter træning. Afbudsordning er indført.

FT1 har træning søndag som kan bruges mere struktureret hvis der ønskes mere træning.

 

Fra udvalg:

 1. BU/VU (Per og Ole)

På breddetræningen holder BU møde en uge før hvert bestyrelsesmøde. Simon og Anton (trænere for senior-bredde) er blevet bedt om at spørge til forventningerne hos spillerne på FT3, 4 og 5 og hvilken type træning, der ønskes (øvelser, teknik, kampe?). Der er udleveret evalueringsskema til alle på bredde-træningerne.

Forslag:Kunne samme skema bruges til øvrige træninger?

Der er holdledere til alle breddeseniorhold, på nær to. Det er også besluttet, at aflysninger af træninger skal ske i rigtig god tid.

 1. EU (Claus) 

Ingen orientering da der var afbud fra Claus

 1. USU (Pia)

Pia gav kort opdatering på de nærliggende begivenheder for USU, bla. Stenhus-træningslejr den 17.-19. august, U17/19 M turnering i KBK den 29. – 30. september, træningsdag for piger som Team Copenhagen piger tager sig af.

Til beslutning

 • Nye tiltag her til sæsonstart – eller er vi klar? (alle)
 • Forsikring til sygedagpenge – til vores ansatte med mere end 8 timer pr uge i KBK.

Beslutning: det blev besluttet at tegne forsikring til ansatte med mere end 8 timer pr. uge. Kirsten tager sig af denne.

 • Trøjer fra RSL (prøver ankommer og vi har dem at tale ud fra)

Beslutning:Sort bluse med gule kanter og farvede tynde striber på tværs af trøjen blev valgt

 • Viceværtfunktionen (Ole og Per)

Beslutning:Ole og Per har bedt vicevært Ole om ugesedler på, hvad han bruger sin tid på – for at vurdere om det er de rigtige (og fyldestgørende) aktiviteter ift. Viceværtkontrakt.

 • Vedligeholdelsesplan (Ole)

Næste skridt i vedligehold:

 1. Murer på besøg
 2. Nyt tagpap på
 3. Fliser i damernes omklædningsrum repareres
 4. Nyt nedløbsrør skal sættes op, da det nuværende er i stykker
 5. Ole kontakter VVS’er som skal tjekke rottefælder og vandfontæne
 • Køkken evaluering (Kirsten laver regnskaber – input fra alle)

Køkkenet er ikke renholdt i den stand, vi ønsker for at kunne være bekendt at leje køkkenet ud.

Action:Cedric tager en snak m Lise (caféansvarlig sammen med Jakob) for at høre, hvad der kan gøres. Evt. finde anden løsning.

 • Strategi ift retssag (oplæg fra Carsten, Claus og Kirsten)

Kirsten og Carsten var til retsmøde torsdag den 16. august. Forlig er indgået. Se senere sendt email om resultatet af dette.

 • 90 års fødselsdag… hvad gør vi?

Vi besluttede at se på en dato for festen den 3. november. Et festudvalg bestående af medlemmer fra alle grupper (bredde senior, veteraner, elite, ungdom) skal planlægge festen. Ole og Per har meldt sig 😊

Action:Pia skriver tekst til opslag med det formål at skaffe festudvalgsmedlemmer. Bliver slået op på Facebook og KBKnet.

 • Sponsorarbejde (Ole)

Ole har lavet udkast til tekst, hvor vi søger efter en person, som vil hjælpe med at hive sponsorater i land mod at få en procentsats (20% det første år og 10% af gentegninger) af indtægterne. Bestyrelsen var glad for teksten.

Action:Næste skridt er at få det på KBKnet (hjemmesiden) og Facebook

 •     Pris på venneklub-kontingent (Kirsten)

Beslutning:Vi blev enige om en pris på kr. 500 til spillerne fra Stubbekøbing