KBK bestyrelsesmøde 8 oktober 2018.

Tilstede: Kirsten Hede, Carsten Rønnow, Ole Betak, Per Tømming Larsen, Pia Thomsen, Gustav Jandausch og Henrik Rentoft (ref.) samt Claus Thomsen via telefon omkring info fra EU.

Til orientering

 • Fra kontoret – medlemsudvikling, restancer, andet (input fra Anton og Kirsten)

Medlemsantallet er nogenlunde stabilt set i forhold til sidste år. 8. oktober var der en restance på 110.000 kr i manglende kontingentindbetaling. Der skal udleveres en seddel til dem, som er i restance.

 • Regnskab – kort gennemgang – Kirsten

Regnskabet blev gennemgået af Kirsten og spørgsmål blev afklaret undervejs. Cafeen giver ikke det forventede overskud.

Fra udvalg:

 • EU – Claus

FT1 + FT2 træner fornuftigt og med bedre fremmøde. Knudi , Sune og Allan skal dække for hinanden. Der mangler resultater. Der skal seriøst kigges efter et par skarpe talenter, som skal både tiltrække nye og fastholde ungdomsrækken.

 • BU/VU – Per

Det overvejes om der skal startes et nybegynderhold evt. om lørdagen. 1. runde af holdturneringen var gået ok. Et hold måtte trække sig pga. venskabsturnering med FKIF. Per har taget opgaven omkring at undersøge muligheden om at få etableret massage på Krausesvej med Proalign.

 • USU – Pia

Holdkampplanlægningen havde taget en masse tid for USU. Emil og Jan har instrueret nye holdledere i hvorledes der meldes ind i via Badminton people. Den afholdte U17+U19 turnering var forløbet godt og der var kommet god erfaring med afvikling af turneringer. Dette havde også givet blod på tanden til at arrangere flere turneringer. Maiken kigger ind i det.

 • Fra trænere/sportschefen 

Der var modtaget en mail fra Allan

 • Halgulv – Kirsten

Halgulvet skal ordnes i sommerferien 2019

 • Vedligehold – Ole

Ole mangler en murer, som kan ordne facade mv. Det undersøges hvorvidt at LED lys frem for de nuværende lysrør kan finansieres. Der modtages tilbud. Komfur og ovn slår sikringen. Henrik Rentoft har lovet at undersøge om det kan fixes eller om der skal ske en udskiftning. Højtaler bliver fixet på skadevolders bekostning.

 • Møder med Tommy Kristoffersen/DGI/BD 

Kirsten og Ole har haft møde med Tommy, som kommer fra ”bevæg dig for livet” DGI, som har midler via anlægsfonden. Der kigges ind i flere muligheder for at få del i disse midler.

Til gennemgang og beslutning

 • Udviklingsplan for KBK 2018/19 – udarbejdet af Kirsten – kommentering Pia, Per og Gustav 
 • Team Cph ansøgning udarbejdet af sportsligt team

Ansøgning var modtaget fra Allan og en samlet bestyrelse bakker op om udviklingsplan og ansøgningen

 • Anmodning fra 60+ gruppen 

Hvis der skal ske en opsplitning betalingen i 2, vil den forøgede administration betyder at der opkræves en merbetaling på 200 kr

 • Forespørgsel fra BiiB 

BiiB (Badminton i indre by) Maiken, Pia og Kirsten sender svar.

 • Forespørgsel fra Lundehusprojekt (fremsendes eller udleveres)

Opstartstilbud. 2 gratis prøvetimer. Afventer Københavns Kommune

 • Nye vicevært 

Ny vicevært skal findes – indtil videre klarer Ole Betak tingene med hjælp fra Andreas Hede ift udendørs ting.

 • Evt. ny ordning for cafe-hold

Ved FT1 + FT2 kampe holdes der åbent. Rengøring og arbejdsopgaver skal afklares – Henrik og Cedric taler med cafe-holdet.

 • 90 års fødselsdag 

Der er udsendt invitation. Der bliver serveret en lækker 3 retters middag.

 • forespørgsels på evt samarbejde 

Det blev diskuteret og der var enighed om at det ikke var noget vi skulle bruge tid på, da et evt. afkast ville være af minimal størrelse.

Evt.

Holdkampe: Er de opstillede hold sat op så de matcher modstanderne styrkemæssigt? Det vil jo være ærgerligt, hvis nogen dropper ud, hvis der spilles mod hold som er væsentligt bedre.