Kære KBK’er

En noget anderledes sæson er ved at være i den sidste fase. 

Det har overordnet set været en rigtig god sæson i KBK. Vi har indtil marts og igen her i juni haft stor søgning og medlemstilgang på tværs af alder og niveau. KBKs bedste hold har igen kvalificeret sig til at spille i 2. division – og mange øvrige hold i både ungdom og seniorafdelingerne har sikret flotte placeringer og oprykning for visse hold. Vi kipper med flaget for de mange flotte præstationer – og ikke mindst for det fællesskab og sammenhold, som I alle er med til at skabe på tværs af KBK.

Mange ord er sagt om de seneste måneders udfordringer med nedlukning af et helt samfund. Vi har i bestyrelsen, udvalg og sportslige team selvsagt også være utroligt triste over den tomme hal, og der er arbejdet hårdt for at minimere ”omkostningerne” og langsigtsvirkninger for vores fælles forening. Vi skal her blot nævne et par få ting, som der er arbejdet med og været fokus på i nedlukningsperioden:

  • KBK har haft tab i form af mistede indtægter på minimum ca. 135.000 – disse er søgt inddækket via DIF/DGIs puljer, hvor vi dog desværre fortsat ikke har fået svar.
  • Der er søgt og bevilget lønkompensation til klubbens ansatte – det har kostet lidt ikke blot at fyre vores gode medarbejdere, men vi vurderede dette som værende det rigtige og ordentlige at gøre
  • Der er søgt og delvist bevilget kompensation for faste udgifter.
  • Som ”kompensation” for de nedlukkede måneder har vi givet alle medlemmer adgang til træning i hele juni.
  • KBK sender først kontingentopkrævning pr. 1. september – dvs. alle kan få mulighed for at vurderer skoleskemaer mm. Vi vil i den forbindelse meget gerne opfordre alle til at give klubbens kontor besked, hvis I ikke ønsker at spille til næste år. Vi har mange nye, der gerne vil ind i klubben og klubbens økonomi er afhængig af fulde hold.
  • Der er udviklet et nyt sponsorkoncept. Klubben har brug for større og mindre sponsorater – se denne oversigt for gode muligheder til sjove arrangementer – vi vil være taknemmelige for alle henvisninger/ideer/beløb.
  • Vores omfattende istandsættelse er nu rykket udenfor – og vi kommer i starten af august tilbage til en flot nymalet hal og pænt græs foran hallen.

Fra bestyrelse, udvalg og sportsligt team i KBK, vil vi sige jer alle tak for jeres opbakning til vores fælles forening i en både god og svær sæson. 

– og vi ser frem til at ses i august til opstart af en ny og forhåbentlig god og fuld sæson.

God sommer til alle,

Bestyrelse, Udvalg og Sportsligt Team i KBK