Senior breddeafdelingen tilbyder:

– 3 Fællestræninger med træner (FT3 – FT5)
– En meget social motionisttræning (FT6)
– En månedlig motionistturnering
– Deltagelse i Københavnskredsens holdturnering

Aktiviteterne varetages af breddeudvalget (BU), som består af en formand og op til 8 spillere fra netop FT3 til FT6. BU-formanden vælges for 2 år i lige år og er født medlem af bestyrelsen. Medlemmerne vælges for et år ad gangen.

BU varetager Fællestræning 3 til og med Fællestræning 6 samt interesser for klubbens seniormedlemmer, der ikke deltager i fællestræninger. Udvalget sørger for at der er trænere og holdledere til alle hold og koordinerer desuden afviklingen af hjemmekampe og er med til at sætte hold. Dette sker i tæt samarbejde med de pågældende trænere.