Baghaven er gravet ud og der støbt fundament til vores nye tilbygning.

byggeri

Byggeriet går nu ind i næste fase og i de kommende uger, skal der laves en del arbejde i hallen og herreomklædningen.

I starten af uge 30 vil håndværkerne fjerne skabene langs bane 1 og efterfølgende bryde muren indtil herreomklædningen ned.

Når muren er brudt ned begynder arbejdet med at etablere en ny væg ind mod herreomklædningen, samt den gang der skal være ud til den nye tilbygning.

Arbejdet med nedbrydning af den eksisterende væg og etablering af en ny væg og gang, forventes at vare indtil udgangen af uge 32. Det betyder, at herreomklædningen først kan benyttes igen når den nye væg er etableret.

I byggeperioden bliver der lavet en støvafskærmning ind mod banerne for at undgå for meget svineri. Alle baner vil som udgangspunkt være til rådighed i byggeperioden, – dog kan brugen af bane 1 være begrænset nogle dage.

/ Morten