Klub-koordinator, administrations- og halansvarlig(e) til KBK

KBK er inde i en rigtig god udvikling med mange nye ungdoms- og voksenspillere. Vi har en meget fokuseret indsats og flotte resultater for vores talent og elitehold – og vi har ligeledes hyggelige og topmotiverede breddehold, hvor udvikling for den enkelte også er i fokus.

Til at understøtte klubbens positive udvikling søger vi en eller flere medarbejder(e) til at forestå klubbens administrative drift, hallens drift og rollen som klub-koordinator.

Ansvarsområder vil bl.a. være:

Klub-koordinator:

 • Medlemskontakt i hallen/mail/telefon
 • Bindeled til trænere i dagligdagen
 • Kommunikation til medlemmer – information/invitationer/andet
 • Årshjul for bestyrelsen og udvalg
 • Deltagelse i relevante møder – herunder koordinator og referent ved bestyrelsesmøder
 • Opbygning af sponsorater for KBK
 • Deltagelse i relevante eksterne møder
 • Markedsføring af klubben
 • Projektstyring hvor relevant (fx ift. skolesamarbejde)
 • Vedligehold af indhold på hjemmeside, facebook og øvrige relevante sociale medier

Administration:

 • Medlemsadministration
 • Økonomistyring
 • Tilskudssøgning mm fra fx kommunen og fonde

Halansvar:

 • Lettere rengøring (rengøringsfirma tager potentielt det grove)
 • Småreparationer, tilsyn med netværk/AV-udstyr mm.
 • Sikring af, at hallen fremstår ordentlig og imødekommende
 • Kontakt til håndværkere
 • Samarbejde med restauratør hvor relevant

Den rette kandidat har en stor interesse for vores dejlige klub, har mod på at tage fat på mange forskelligartede opgaver, har interesse for og erfaring med sociale medier, forståelse og respekt for administrative opgaver – kort sagt ingen opgave er for stor eller lille, for træls eller kompleks – vi går efter at få Danmarks bedste idrætsklub hvor “vi samler elite og bredde i glæden ved badminton”!

Klubben er naturligvis indstillet på at stille kompetencepersoner (fx revisor, advokat) til rådighed i det omfang, som dette vil være nødvendigt. Klubbens bestyrelse vil fungere som samarbejdspartnere i hverdagen.

Motiveret ansøgning og CV til hele eller dele af opgaven kan sendes senest d. 14. August 2016 til kirsten.hede.kbk@gmail.com

Spørgsmål kan besvares af: klubbens formand Sung Jakobsen på tlf. 5126 8997 eller næstformand Kirsten Hede på 61 55 44 29.