Majken Hjorth Rasmussen har besluttet, at opsige sin stilling i klubben pr. 1. februar 2018. Bestyrelsen er triste over, at vi ikke længere skal have Majken til at sørge godt for vores klub og alle vores medlemmer. Men vi respekterer naturligvis fuldt ud Majkens ønsker om at genfinde en hverdag, hvor der ikke er et så mangesidigt ansvar, som der har været i opgaven i KBK.

 

Majken sender nedenstående besked til alle:

 

Jeg vil gerne sig tak for den opbakning og hjælp, jeg har fået i hverdagen fra alle sider til at løse opgaver fra stort til småt. Det har været fantastisk at opleve klubfællesskabet i min hverdag – både hos de ældste og de yngste. Det har været en svær beslutning, men er sikker på, at jeg vil have det endnu sjovere ved at komme i klubben som spiller og forælder og vil glæde mig til fortsat at være en del af fællesskabet. Vi kan nemlig sammen gøre KBK til Danmarks bedste badmintonklub! På gensyn i hallen.

 

Majken vil heldigvis stadig være at finde på både banerne, i forældregruppen og frivilliggruppen – det er vi glade for, og vi siger Majken tusind tak for 5 gode måneder, hvor der har været mange spændende fællesskabsskabende tiltag. Vi håber, at vi kan bygge videre i den ånd. Vi ønsker Majken god vind fremover!

……….

 

Bestyrelsen har ikke haft lejlighed til at foretage en indgående drøftelse omkring den fremtidige opgaveløsning og bemanding i klubben. Vi pusler lige nu med tanker om, at opdele klubbens opgaver i mindre enheder, og undersøge om der findes medlemmer, der mod betaling vil påtage sig opgaver og ansvar for fællesskabet og klubben.

 

Således vil vi gerne høre, hvis nogen har interesse i at byde ind på følgende opgaver:

1)       medlemsadministration, hvor der sikres, at alle er registreret på rigtige hold og med rigtige opkrævninger – samt løbende kontakt til nye som gamle medlemmer

2)       halansvarlig (tømme skraldespande, kontakt til renholdelse og håndværkere, evt. skifte et lysstofrør ol.)

3)       ansvarlig for have og udearealer inkl. skrald

4)       cafe – sikre, at der findes sodavand, müslibarer osv – samt sikre, at der er rent og pænt i cafeen og køkkenet

5)       rengøring af klubben (kan evt opdeles i mindre enheder)

 

Hvis nogen af vores medlemmer har interesse i en eller flere enheder af ovenstående, må I meget gerne skrive til Amalie (amalieorsted@gmail.com) eller Kirsten (kirsten.hede.kbk@gmail.com)senest d. 20. januar 2018.

 

På vegne af bestyrelsen,

Amalie og Kirsten