Kære spillere, forældre, trænere, USU og øvrige KBK medlemmer

Efter syv år i Københavns Badminton Klub er tiden inde til, at jeg søger nye og spændende udfordringer. Pr. 1. august tiltræder jeg en stilling på Gørlev idrætsefterskole, hvor jeg skal stå for skolens badmintonlinje, idrætspsykologi, ernæring & sundhed samt coaching. Dertil har jeg forlænget min aftale med Skælskør Badminton Klub. Det bliver specielt og samtidig vemodigt, når jeg d. 25. juni for sidste gang lukker døren til Krausesvej 12 – syv års minder, med en masse fantastiske unge mennesker, vil helt sikkert være indprentet som en betydningsfuld epoke i mit liv.

Da jeg kom til KBK var mit mål, at vi skulle være blandt de bedste i Danmark på ungdomssiden. Midlet hertil skulle være det lange seje træk, hvor vi sikrede et solidt grundfundament, hvortil der gradvist skulle lægges lag på. Min ideologi er, at vi kommer længst ved at stimulere selvbevidste og reflekterende spillere – spillere, der kan handle, træffe valg og udvise en proaktiv adfærd. Ambitionen var gradvist at opbygge et setup, der inkluderede flest muligt parametre i forhold til “den hele udøver” og der blev således gradvist integreret styrketræning, løb, kost og ernæring, mentaltræning, fysioterapi, specialiserede trænere, gæstetrænere m.m.

Jeg har været så privilegeret at opleve og på tætteste hånd følge processen frem mod en række ungdoms DM medaljer til KBK. Ja, faktisk lykkedes det klubben for første gang siden 1970´erne, at få flere forskellige Danmarksmestre indenfor en ganske kort periode. KBK kom også på det Europæiske landkort, da Mads Sørensen i 2011 blev U17 Europamester i herredouble. Det har været en sand fornøjelse at opleve, hvordan ungdomsafdelingen kollektivt er vokset til et niveau, hvor klubben også har kunnet gøre sig gældende i holdsammenhæng. Det er i flere omgang lykkedes ungdomsholdene at kvalificere sig til hold DM og to gange er det endda lykkedes at komme fra hold DM med medaljer om halsen.

Når jeg i retroperspektiv tænker på min tid i KBK, er det imidlertid ikke de mange flotte resultater, der har den største plads i min hukommelse. Jeg er naturligvis stolt over at have medvirket til, at skabe nogle gode rammer og resultater, men det, der fylder mest, er en benovelse og en ydmyghed i forhold til, at have været en betydningsfuld del af så manges ungdom. Det at have været med i processen – både når det gjorde ondt og når det hele kulminerede – det anser jeg som en fantastisk ære. Jeg glæder mig samtidig over, at jeg har formået at holde fast i mine idealer og turde udfordre (selv når det ikke altid har været den letteste løsning). Jeg vil se tilbage på en tid, hvor jeg med stolthed kan konstatere, at både struktur, bredde og elite har gennemgået en stor udvikling. Det er blevet til store sociale fællesture til DMU. Vi har været forgangsklub for uddannelse af trænere. Vi har afviklet klubmesterskaber og fællesspisning med op mod 150 deltagende spillere og forældre. Vi har haft træningslejre i ind- og udland. Endelig og ikke mindst, har vi medvirket til en meningsfuld hverdag for rigtig, rigtig mange unge mennesker.

Jeg er enormt taknemmelig for at have haft muligheden for, at arbejde sammen med en række personer, der gennem tiden har medvirket til at skabe fantastiske rammer, stabilitet, tryghed og et solidt fundament for de unge KBK spilleres udvikling og glæde ved sporten. Sune Kok (tidligere ungdomscheftræner), skal have en stor tak herfra, for det arbejde han havde lavet med ungdomsafdelingen før jeg kom til, ligesom jeg håber, at Michael Kjeldsen nu vil opleve, at have et godt udgangspunkt at “bygge” videre fra. Hele KBKs Susan Olsen, skal også have et kæmpe tak herfra – på imponerende vis har du formået, at udgøre et inkluderende og positivt samlingspunkt i KBK! Jeg ved, at også en række trænere gennem tiden har haft en kæmpe betydning for de unge spilleres tilværelse. Her nævner jeg i flæng; Mie P. Christensen, Peter Steffensen og Sune Levy Thomsen. Mange andre gode trænere og personer har været inde over (og er stadig inde over) og bidrager hver især til den fantastiske helhed, som jeg utallige gange har hørt omtalt som “KBK ånden”. En særlig ånd, hvor der er plads til alle, hvor man bakker hinanden op og hvor man bidrager til et godt træningsmiljø. Til jer alle: tusind tak for dette!!! Endelig tak til de skiftende USU udvalg, som jeg gennem tiden har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med – til sidst et kæmpe tak for samarbejdet til ungdomsformand, Kirsten Hede!
Uden jer alle havde KBK ikke været den klub den er i dag!

Tak for samarbejdet, de gode tider, de fantastiske oplevelser og tak til jer alle hver i sær for denne gang!

Med sportslig hilsen,
Emil Staack, Sportschef- og cheftræner for KBK ungdom (for lidt endnu)