Kom til virtuel informationsaften den 7.1.21 kl.19 på

https://www.teamcopenhagen.dk/eliteidraetsakademi/virtuelt-informationsaften-712021-kl-1900/