Kære alle turneringsaktive ungdomsspillere og jeres forældre.

Pga en teknisk fejl er turneringstilskud for forårssæsonen desværre ikke blevet modregnet i kontingentopkrævning for efteråret 2017.

For at lette det administrative afstemningsarbejde, vil vi bede jer betale kontingentet, som det fremgår af opkrævningen – i starten af august vil vi få Nets til at tilbagebetale jeres turneringstilskud.

Hilsner og fortsat god sommer til jer alle – og vi glæder os til at se jer i hallen i starten af august.

Bestyrelsen