Turneringstilskud KBK*

Tilskud til:

USU –

D,C,B,A og M-rækker

USU –

E-række

FT1/2

A-M turneringer

BD-spillerlicens

Ikke relevant

Betales af KBK

Betales af KBK

Holdturneringsgebyr

Betales af KBK

Betales af KBK

Betales af KBK

Individuelle turneringer

   

Tilskud på 300 kr. pr turnering ved deltagelse i 2-5 turneringer pr sæson

Deltagelse i Badminton Københavns fællesrejser udenfor Sjælland

Ikke relevant

Tilskud til transport, overnatning og kost – minus egenbetaling 300 kr.

Tilskud dog max 1000 kr.

 

Deltager ikke i Badminton Københavns fællesrejser udenfor Sjælland

Ikke relevant

Tilskud til transport, overnatning og kost – minus egenbetaling 300 kr.

Tilskud dog max 600 kr.

 

Danske mesterskaber – samt øvrige af USU godkendte turneringer

Ikke relevant

Tilskud til transport, overnatning og kost – minus egenbetaling 300 kr.

Tilskud dog max 800 kr.

 

DMU – individuelt

Tilskud fastlægges efter budget og deltagerantal

Ikke relevant

 

*der gives ikke tilskud ud over kontingentets størrelse