Kære ungdomsspillere og forældre

Velkommen til KBK. Badmintonklubben der blev stiftet tilbage i 1928, og som gennem alle år har samlet badmintonspillere i alle aldre i glæden ved badmintonspillet.

Vi har som vision at ”Samle eliten og bredden i badminton – både på banen og uden for banen”. Vores værdier handler om respekt, fællesskab, sammenhold og udvikling, alt bygget på en sund forretningssans. Disse visioner og værdier prøver vi altid at holde os for øje, når vi er i KBK.

Cheftræner ungdomsafdelingen – Anton Tømming Larsen

Cheftræneren har ansvaret for alle sportslige aktiviteter og beslutninger i ungdomsafdelingen.

Anton står bl.a. for inddelingen af træningshold, turneringshold, træningsfokus, mentaltræningen for vores elitespillere mm.

Til at hjælpe sig med træningssetup, har Anton et team af trænere og unge hjælpetrænere. Alle klubbens trænere har gennemgået en træneruddannelse – typisk i regi af DGI.

Anton kan træffes på mail antontlarsen@hotmail.com

Ungdomsspillerudvalget

Ungdomsspillerudvalget (USU) har ansvar for al drift af ungdomsafdelingen, der dækker alle børn og unge mellem 0 og 18 år.

Udvalget består af frivillige forældre med tid, lyst og energi til at være med til at lave nogle gode rammer for børn og unge i KBK. Opgaven er ulønnet og passes ind i familiernes øvrige liv. Man kan derfor ikke forvente svar inden for få timer, ligesom at det ikke nødvendigvis er forældre med stort kendskab til badmintonsporten og trænings-setup, der sidder i klubbens ungdomsspillerudvalg.

Udvalget beslutter, med reference til bestyrelsen, hvordan ungdomsafdelingen drives. Og står for sociale aktiviteter, beslutninger om prioritering af ungdomsafdelingens økonomi og praktikken omkring meget af det sportslige.

Det det er til enhver tid cheftræneren, der har alle badmintonrelaterede beslutninger. Ungdomsspillerudvalgets medlemmer kan findes på klubbens hjemmeside her.

Hvor ofte må man komme og spille i KBK-hallen?

Man spiller på den tid/på det eller de hold, som man får tildelt – men man er altid velkommen til at komme forbi hallen for at hygge med kammeraterne. Skulle der være en ledig bane, er man velkommen til at spille på den indtil der kommer andre, der skal bruge den. Det giver sig selv, at man er flink til at inkludere andre, der også måtte have lyst til at spille på den ledige bane – det er god stil og godt kammeratskab at tilbyde andre på bænken, at de kan spille med.

Kan forældre spille?

Ja sagtens! Forældre kan købe et forældremedlemskab i klubben, og så kan forældre sammen med deres børn komme ned og spille, når der er ledige baner. Alternativt kan man booke en bane via klubbens online-banebooking.

Passivt medlemskab for forældre

Klubbens unge medlemmer under 16 år har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Som forælder kan man imidlertid blive passivt medlem, hvilket giver ret til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Hvor spiller vi?

Vi har træningsaktiviteter i disse haller:

 • KBK-Hallen, Krausesvej 12
 • Østerbrohuset, Århusgade 103
 • Remisen, Blegdamsvej 132
 • Skolen på Strandboulevarden

Alle haller ligger på Østerbro, og der er maksimalt 10 minutters gang imellem dem. Vi har alle sociale aktiviteter i KBK-hallen. Vi håber meget, at alle vores spillere kommer i KBK-hallen så ofte som muligt, for vi ved godt, at det kan være lidt svært at følge med i alle aktiviteterne, når man primært kommer i Remisen eller Østerbrohuset.

Se hvornår der er træning i de forskellige haller i kalenderen.

Vores turneringer foregår i KBK-hallen, og spilles i weekenderne.

Hvordan er vores hold opdelt?

I KBK er man lige velkommen og vigtig uanset, om man har en drøm om at spille på internationalt topniveau eller kommer til badminton for at få noget god motion og en masse hygge med vennerne.

Klubbens hold for ungdommen er:

 • Mikroton
 • Miniton
 • Bredde
 • Talentbobler
 • Talent
 • Elite

Man starter fx med at spille på vores forældre/barn hold om søndagen eller kommer ind via et breddehold.

Klubbens trænere søger løbende at give vore børn og unge præcis den træning og de udfordringer, som netop passer til barnet/den unge. Vurderer trænerene, at børnene/de unge har interesse og potentiale for yderligere udfordringer, kan det være relevant at tilbyde at komme på et af klubbens talent-hold.

Øvrige flytninger i vores breddeafdeling kan handle om alder, sociale relationer, niveau, praktik ift. skoleskemaer o.l.  På klubbens talent- og elitehold foregår alle flytninger alene via indstilling fra cheftræneren.

Individuel træning

Man kan aftale individuel træning med klubbens trænere – det kan være en super god måde at få et ekstra skud træning uanset niveau. Det står man selv for og betaler selv direkte til træneren og for banen, som kan bookes via klubbens hjemmeside (kan man finde ledige tider, hvor der ikke er andre, er det ok. Men så skal man flytte sig, hvis andre kommer og har booket banen).

Holdturneringer

Klubben har hold tilmeldt ungdomsholdturneringen. Holdene er for alle aldersgrupper og for spillere på alle niveauer. Disse hold udtages af cheftræneren. Der udpeges en forælder, der fungerer som holdleder for holdet i løbet af sæsonen. Holdlederen udsender fx information om mødetider, holdopstilling mm. Det sker kort før holdkampene.

Det er vigtigt for klubben, at børn/unge (og deres forældre), der udtages til hold er fokuserede på holdkampene. Det er vigtigt at man sætter holdets spilledatoer ind i kalenderen, bager kage til holdet, når det en ens tur, møder op i sin spilletrøje (som udlånes af klubben) og har man ledig plads i bilen er det altid kærkomment med samkørsel.

Hvis du skulle have lyst til at deltage på hold, og ikke før har gjort det, så sig det til din træner.

Ranglistepoints og Individuelle turneringer

I badmintonverdenen har man en rangliste, hvor man kan blive registreret med de points, som man har ”optjent”. Disse points kan komme fra holdturneringer og individuelle turneringer. Der findes utrolig mange individuelle turneringer rundt om i landet. Turneringerne kan findes på Badmintonplayer.dk.

Man starter i D-rækken, kommer videre til C, B, A, M (mester) og slutteligt E (eliterækken).

Rigtig meget af hyggen omkring disse turneringer handler om fællesskabet med kammeraterne og blandt forældrene. Har man ikke en makker, kan man tilmelde sig med x-makker, så får man tildelt en makker med ca. samme alder og niveau.

Klubben har typisk et ”hjælpehold” ude ved en af sæsonens første turneringer (typisk i Lyngby). Holdet består af en træner og en rutineret forælder, der tager med ud og hjælper den første gang med at få en god oplevelse for både børn og nye forældre.

Klubben arrangerer selv turneringer, så der god mulighed for også at spille på hjemmebane.

Der gives fra klubbens side et tilskud til individuelle turneringer, som trækkes fra næste kontingentbetaling. Det aktuelle tilskud kan findes på klubbens hjemmeside under ungdomsafdelingen.

Klubmesterskab

Klubben arrangerer ved sæsonafslutningen et klubmesterskab.

Alle kan deltage i klubmesterskaberne, da deltagerne blive inddelt efter alder og niveau

Efter turneringen holder vi en fest og siger tak for en god sæson. Afslutningsfesten er altid et samlingspunkt for hele ungdomsafdelingen – både talenterne og breddespillere og alle deres forældre. Vi spiser sammen, hygger, hylder klubmestrene og uddeler priser fx til årets spiller i de forskellige årgange, årets kammerat, årets komet osv. Det er en god lejlighed for alle forældre til at møde andre fra klubben og se vores børn i et utroligt dejligt fællesskab, som er oparbejdet gennem en eller flere sæsoner.

Sociale aktiviteter i ungdomsafdelingen

Ungdomsspillerudvalget prøver at arrangere en masse fællesoplevelser i årets løb. Vi har banko, fællesspisninger og filmaftener. Her er fokus ikke på badmintonniveau men på ren hygge.

Vi arrangerer også en fælles tur til DMU, der er det uofficielle DM for ungdomsspillerne i rækkerne D, C, B, A og M-rækkerne. Vi arrangerer en fælles bus, fælles overnatning, hygge med venner, træner og forældre. Vi har frivillige forældre, som alle hjælper med denne tur. Nye forældre er også meget velkomne til at drage med som frivillige.

Sådan gør vi KBK

Vi gør vores yderste for at det altid skal være en god oplevelse at spille badminton – især mellem klubkammerater i KBK.  Derfor hjælper og coacher man også på tværs af familier og venskaber.

Som forældre og medspillere må vi meget gerne heppe på vores favoritter og kammerater – men man hepper og klapper aldrig under kampen, hvis to KBK spillere spiller mod hinanden.

Der findes i badminton også helt klare regler for, hvad man må gøre fra baglinjen – fx må man ikke hjælpe med at dømme, må ikke komme med tilråb o.l. – alle disse regler kan I finde på Badminton Danmarks hjemmeside: Badminton.dk

Hvor finder jeg information?

Vi sætter alle invitationer på klubbens hjemmeside og udsender dem på mail. Derudover har klubben flere Facebook-grupper fx Københavns Badminton Klub og KBK løfter i flok.

Hold også altid øje med klubbens opslagstavle/infoskærm i hallen.

Hvis du har spørgsmål, ideer eller udfordringer kan du altid tale med din træner, eller skrive til os i USU på kontakt@kbknet.dk

Til forældre

Skulle du have lyst til at deltage i det frivillige arbejde i KBK, må du meget gerne henvende dig til USU.  Vi kan bruge alle kompetencer i arbejdet med ungdomsafdelingen.

 • Vi løser mange opgaver og hygger os med at skabe gode fælles rammer for alle klubbens børn og unge – uanset alder, niveau eller andet
 • Vi har mange enkeltopgaver – fx mangler der altid hænder til at bage en kage, tømme en skraldespand eller printe en holdseddel
 • Sponsorater er et fælles løft, store eller små ting. Her er det ofte netværkets kraft der udgør det flotte resultat (fx smågaver til bankospil, eller køb af holdbluser)
 • Og så er der alt det vi ikke har tænkt på, som du måske sidder og brænder for …

Det er vigtigt at sige, at man ikke skal have badminton-forkundskaber eller have talent/elitebørn for at kunne deltage i klubbens arbejde for de unge.

Og til sidst

Vi skal alle hjælpe med at passe på vores fælles hal og de ting, der er i hallen. Derfor rydder alle op efter sig selv, og er behandler inventaret med respekt. Skulle man alligevel komme til at ødelægge noget, uheld sker, så skal man naturligvis skynde sig at sige det til træner.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sæson og glæder os til at møde jer ude i hallerne!

/Ungdomsspillerudvalget i KBK