Dette skema er lavet for at klargøre hvordan vi i Københavns Badminton Klub arbejder sammen med vores unge spillerne og deres forældre.

Matrixen beskriver vores håb og forventninger til, hvad spillere og deres forældre vil bidrage med, for at skabe det bedste miljø for alle ungdomsspillere i klubben. Matrixen beskriver også hvad spillerne og deres forældre kan forvente af klubben.

Det er meget vigtigt at slå fast, at der er forskel på muligheder og gensidige forventninger for spillerne og forældrene. Jo mere KBK giver i form af, fokus, spillersamtaler, coaching ved turnering mm. jo mere regner vi også med ”at få igen”.

Det gøres ikke op i penge, eller et fratrukket beløb fra forældrenes kontingent. Her er mere snak om en hjælpsom hånd, i f.eks. hjælp til hjemlige turneringer, en hånd med til vores årlige sponsorløb mm.

 

Træning

Hvad forventes af spilleren?

Hvad forventes af forældrene?

Hvad kan I forvente af KBK?

Bredde 1

Egen ketcher

Klubben har ingen ekstra forventninger.

Klubben har ingen ekstra forventninger.

Engagerede trænere.

Varieret træning.

Bredde 2

Egen Ketcher

Klubben har ingen ekstra forventninger.

Klubben har ingen ekstra forventninger.

Engagerede trænere.

Varieret træning.

Bredde 3

Egen ketcher

Klubben har ingen ekstra forventninger

Klubben har ingen ekstra forventninger.

Engagerede trænere.

Varieret træning.

Talent boble

Kommer min. 2 gange om ugen.

Fyldt drikkedunk.

Spiller minimum 4 turnering på et år (gerne DMU).
Står til rådighed til holdkampe.
Deltager aktivt i sponsorløb.

Tæller muligvis for klubbens bedste voksenhold (sammen med ældre)

Deltager i møder ang. hold, opstart mm.

Sætter sig ind i Badmintonpeople.

Støtter børnene i turnerings- og holddeltagelse.

Engagerede trænere.

Varieret træning.

Individuelle fokuspunkter.

Talent

Kommer min. 2 gange om ugen.

Søger hele tiden at blive bedre.

Skaber et godt træningsmiljø.

Spiller minimum 8 turneringer på et år (incl. DMU).

Står til rådighed til holdkampe.

Deltager aktivt i sponsorløb.

Tæller for klubbens bedste voksenhold.

Deltager i møder ang. Hold, opstart mm.

Hjælper til minimum 1 arrangement i klubben.

Støtter børnene i turnerings- og holddeltagelse.

Engagerede trænere.

Varieret træning.

Individuelle fokuspunkter.
Korte snakke omkring præstationer ved turneringer.

Min. En ugentlig styrketræningssession

Elite

Kommer minimum 3 gange om ugen.

Går forrest til træning.

Agerer som rollemodel for klubbens resterende spillere.

Spiller minimum 10 turnering på et år (incl. DM/DMU).

Står til rådighed til holdkampe.

Deltager aktivt i sponsorløb.

Passer sin styrketræning.

Træner aktivt uden for sæsonen

Tæller for klubbens bedste voksenhold.

Deltager på internt hjælpetrænerkursus når der opfordres til dette.

Deltager i møder ang. Hold, opstart mm.

Hjælper til minimum 2 arrangementer i klubben

Støtter børnene i turnerings- og holddeltagelse.

Engagerede trænere.

Varieret træning.

Individuelle fokuspunkter.

Hjælp til styrkeprogram samt kostplan.

Så vidt muligt coaching ved større turneringer.

Min. En ugentlig styrketræningssession.

Yoga for de ældste (u15+)

Alle spørgsmål eller kommentarer skal henvendes til Kristoffer Knudsen (Knudi) – 51511438/Kristoffer.coach@gmail.com