Dette skema er lavet for at klargøre hvordan vi i Københavns Badminton Klub arbejder sammen med vores unge spillerne og deres forældre.

Matrixen beskriver vores håb og forventninger til, hvad spillere og deres forældre vil bidrage med, for at skabe det bedste miljø for alle ungdomsspillere i klubben. Matrixen beskriver også hvad spillerne og deres forældre kan forvente af klubben.

Det er meget vigtigt at slå fast, at der er forskel på muligheder og gensidige forventninger for spillerne og forældrene. Jo mere KBK giver i form af fokus, spillersamtaler, coaching ved turnering mm. jo mere regner vi også med at spillere og forældre bidrager til klubben klubben og fællesskabet.

Det gøres ikke op i penge, eller et fratrukket beløb fra forældrenes kontingent. Her er mere snak om en hjælpsom hånd, i f.eks. hjælp til hjemlige turneringer, en hånd med til vores årlige sponsorløb mm.

Spiller/forældre-matrix

[table-wrap bordered=”true” striped=”true” responsive=”true”]

Træning

Hvad forventes af spilleren?

Hvad forventes af forældrene?

Hvad kan I forvente af KBK?

Bredde

Egen ketcher

Ingen yderligere forventninger

Ingen yderligere forventninger.

Engagerede trænere

Varieret træning

Talent boble

Træner min. 2 gange om ugen.

Fyldt drikkedunk

Spiller minimum 4 turneringer på et år (gerne DMU)

Står til rådighed til holdkampe

Deltager aktivt i sponsorløb

Tæller evt. for klubbens bedste seniorhold (sammen med ældre spillere)

Deltager i møder ang. hold, opstart mm.

Sætter sig ind i Badmintonplayer

Støtter børnene i turnerings- og holddeltagelse.

Engagerede trænere

Varieret træning

Individuelle fokuspunkter

Talent

Kommer min. 2 gange om ugen

Søger hele tiden at blive bedre

Bidrager til et godt træningsmiljø

Spiller minimum 8 turneringer på et år (inkl. DMU)

Står til rådighed til holdkampe

Deltager aktivt i fælles aktiviteter

Tæller for klubbens bedste seniorhold

Deltager i møder ang. Hold, opstart mm.

Hjælper til minimum ét arrangement i klubben

Støtter børnene i turnerings- og holddeltagelse

Engagerede trænere

Varieret træning

Individuelle fokuspunkter

Korte snakke omkring præstationer ved turneringer

Min. én ugentlig styrketræningssession

Elite

Træner min. 3 gange om ugen

Går forrest til træning

Agerer som rollemodel for klubbens resterende spillere

Spiller min. 10 turneringer på et år (inkl. DM/DMU).

Står til rådighed til holdkampe

Deltager aktivt i fælles aktiviteter

Passer sin styrketræning

Træner aktivt uden for sæsonen

Tæller for klubbens bedste seniorhold

Deltager på internt hjælpetrænerkursus når der opfordres til dette

Deltager i møder ang. Hold, opstart mm.

Hjælper til minimum 2 arrangementer i klubben

Støtter børnene i turnerings- og holddeltagelse.

Engagerede trænere

Varieret træning

Individuelle fokuspunkter

Hjælp til styrkeprogram samt kostplan

Så vidt muligt coaching ved større turneringer

Min. En ugentlig styrketræningssession

Yoga for de ældste (u15+)

[/table-wrap]

Spørgsmål eller kommentarer kan til trænerteamet.