[table-wrap bordered=”true” striped=”true” responsive=”true”]

Tilskud til: D, C, B, A og M række: E række spillere:
Badminton Danmark licens n.a. Betales af KBK
Holdturneringsgebyr Betales af KBK Betales af KBK
Individuelle turneringer * KBK giver tilskud på 75 kr. pr. turnering en spiller deltager i.

* KBK giver tilskud på 75 kr. pr. turnering en spiller deltager i.

NB – der gives ikke tilskud udover kontingentets størrelse

Deltagelse i Badminton København fællesrejser (tilbydes af Badminton Kbh.) n.a. Transport, overnatning, kost – minus egenbetaling på 300 kr. refunderes – KBK tilskud dog max 1000 kr.
Deltager ikke i fællesrejse =
KBK giver tilskud på max 600 kr.
Danske Mesterskaber (Badminton Danmark) – samt øvrige af USU godkendte turneringer n.a. Transport, overnatning, kost refunderes – dog max 800 kr.
DMU KBK tilskud fastlægges efter budget og deltagerantal n.a.

[/table-wrap]

* refunderes via mail udsendt fra klubbens kontor december og maj

Ovennævnte er generelle regler for sæson 2016/2017 USU kan fravige ovennævnte i helt særlige tilfælde.