Beretning – USU 2017/18 – april 2018

Vi nærmer os endnu engang afslutningen på en begivenhedsrig sæson i KBK Ungdom.

Ligesom de børn og unge vi repræsenterer, er det med ømme ben, sved på panden og et smil på
læben, at USU sætter punktum for 2017/18.

Dvs. punktum sætter vi jo ikke – for USUs arbejde er organiseret i et årshjul – og vores hjul er sådan
et, der aldrig helt står stille..

Vi afsluttede sidste sæson med et eksemplarisk knoklearbejde fra boblere, talent- og elitespillere,
der via charme, hårdt arbejde og vedholdenhed skrev kontrakter for over 70.000,- med
erhvervsdrivende, familie og venner.

Inden vi gik på sommerferie nåede spillerne at nyde godt af nogle af pengene fra året før med en
træningslejr på Stenhus Sportscollege og pt arbejder vi på en lejr igen i august, så spillerne kan få
en god sæsonstart med hinanden og deres trænere.

I USU har vi haft fokus på at få inviteret nye spillere ind i KBK og på at få de yngste spillere inviteret
ind i turneringslivet. Vi har fortsat samarbejde med skolerne om at komme med
idrætsundervisning i badmintonforløb og har nu også målrettet os mod de ældste børn i
børnehaverne med forløb i formiddagstimerne – det første forløb starter i denne måned. Vi håber
ad den vej at få nogle af de yngste ind på vores søndagshold – eller på den længere bane at skabe
en bevidsthed om vores sport og klub hos de unge københavnere og deres forældre.
I sensommeren afholdt vi – med Maiken og Anton som ankermænd – en intern øve-turnering for
de børn, der gerne ville prøve at spille rigtige kampe, men som måske var lidt nervøse for det. Her
havde vi frivillige spillere og forældre til at guide på banerne og forældrene til de små blev gennet
op på første sal til en snak om turneringer, forældres roller, badmintonpeople og klubliv. Vi fulgte
op med at sende trænere med ud til en fokusturnering et par uger efter og fik på den måde skabt
en god turneringsoplevelse for børnene.

Vi oplever, at det bobler frem med nye unge spillere, der har fået blod på tanden mht at spille
holdkampe og turneringer og vi oplever en vækst i medlemmer og har således rundet de 350 i
denne måned.

Med det følger en masse logistik. Vi skal have holdene fyldt op, uden at de er overfyldte, der skal
være trænere til breddespillerne i Århusgade og når trænerne drager til udlandet og i
praktikophold, skal vi have fundet nye kvalificerede i en fart. Vi noterer os at folk bliver kede af,
når vores breddetrænere skal stoppe og at de selvsamme trænere har ønsket at komme tilbage,
når de er hjemme igen. Det er i udgangspunktet positivt, men giver naturligvis nogle
organisatoriske udfordringer nu og her.

Samtidigt har vi haft fokus på at få nogle af vores talent- og elitespillere ind i rollerne som
hjælpetrænere. For vi vil gerne være med til også at opdyrke morgendagens træner-talenter, og vi
ønsker os at vores små spillere møder dygtige trænere, der selv har KBK i deres dna.
På den sociale side har vi afholdt fest for hele ungdommen, hvor vi glædede os over at en stor
gruppe af breddespillere deltog. Vi har afholdt banko i januar – dette stod Jan og Morten for – og
vi har sammen med seniorerne genoplivet en tidligere tradition med en junior-senior-cup, med
sjove double-konstellationer på tværs af alder. Det var en fornøjelse at se de små spillere vokse i
den opmærksomhed de fik fra seniorerne. Der var stjerner i øjnene på de små og et fedt overskud
fra seniorerne – tak for det – vi håber I vil være med næste år igen. Tak til Maiken og Anton for at
stå for denne turnering også.

I talent- og elitegruppen har vi fortsat en stor gruppe spillere i fremdrift og oplever en god
sammenhængskraft i gruppen og også en ambitiøs kerne af spillere, der gerne vil have det bedste
ud af deres træning. Vi er stolte over at have unge mennesker, der reflekterer over deres egne
rammer og som stiller krav til deres trænere – men som også kan tåle at der stilles krav den anden
vej. Spillerne spejler sig i seniorafdelingen og er i færd med at organisere jævnlige spillermøder for
at have fingeren på pulsen med gruppen og for at kunne give en repræsentativ feedback til
trænerne. Det er da meget godt gået.

2 gange om ugen er der morgentræning med akademispillerne fra Team Copenhagen og Team
Danmark -det er en stor fornøjelse at have spillere fra andre klubber på besøg og opleve det store
kommitment, som der er omkring hele dette set-up – alt fra kostvejledning, lifeskills, fysisk
screening mmm – spændende og lærerigt for os alle at følge.

Holdturneringen har vi bakset lidt med i år. Det er en stor organisatorisk opgave at få holdene sat,
få holdlederen klædt på til opgaven og få spillere og forældre ind i rytmen omkring holdkampe. Vi
er udfordret i nogle årgange, hvor vi ikke er nok – og hvor enkelte spillere derfor må tage klø for
holdet mod meget dygtige spillere, der måske har spillet i langt flere år. Det kræver en særlig
opmærksomhed og et fokus på proces fremfor resultat, for at børnene ikke mister gejsten.
Holdkampene er et punkt vi arbejder specifikt med i USU pt – hvor vi tænker at der er plads til
forbedring.

En del af vores ungseniorer har debuteret på senioreholdene og vi vil gerne sige tak til jer for at
have mødt talstærkt op, når der har været brug for det og for at give den fuld gas i nogle svære
kampe. I har fået en ilddåb og I har gjort det godt. Tak til seniorerne for at tage godt imod og
bakke op om de nye holdkammerater.

Vi har i USU været optaget af at få sat gang i et generationsskifte hos os selv – for at sikre os at det
gode arbejde fortsætter fremadrettet. Både internt i USU og i gruppen af frivillige omkring
opgaverne i klubben. Vi siger med udgangen af denne sæson farvel til Mette, der har været i USU i
mange år, men hvis søn nu skal studere langt væk fra KBK og til Cedric, der ligeledes har været en
fast del af USU, men som nu bruger kræfter på bestyrelsesarbejdet i KBK. Tak for jeres store bidrag
til klubben.

Vi er flere på holdet, hvis børn nu er i de ældste rækker. Derfor er det en kæmpe fornøjelse, at der
kommer nye kræfter med om bordet og at vi pt kan mønstre et USU på 9 medlemmer. Og der er
altid plads til flere.

Om halvanden uger drager en rekordstor gruppe på 91 spillere, trænere og frivillige KBKere afsted
til DMU (for første gang har vi måtte hyre 2 busser). DMU-opgaven bliver i år løftet dels Lise fra
USU men også af forældre uden for USU, der har meldt sig – fået rådgivning fra USU, men som så i
øvrigt bare har taget fra og løftet opgaven. Det er en kæmpe fornøjelse at møde en ny generation
af forældre og frivillige, der træder til og tager fra. Kæmpe tak for det.

I slutningen af april har vi U9 og U11 turnering i KBK, og her har vi ligeledes en skøn kombination
at nyere forældre og USUer der bemander afviklingsbordet, står i cafeen og lægger program. Det
er lige præcis det, vi har ønsket os – at flere og flere byder ind med stort og småt – og at den
grundlæggende forståelse for foreningslivet breder sig. Meget kan lade sig gøre, når vi går
sammen om opgaverne, men selv små ting kan blive besværlige, hvis hver blot har øje for sit eget
barns muligheder.

De nye kræfter i forældregruppen – både i og uden for USU har givet os fornyet energi og også
gjort det muligt at tænke i nye projekter, fordi der er flere hænder til opgaverne i vores årshjul.
I denne weekend har der været afviklet DM for ungdomseliten. Selvom vi ikke tog medaljer i år
glæder vi os over, at vi havde hele 10 elitespillere med fra U13-U17. Og lige under dem knokler en
stor gruppe af M-spillere på at komme op og nappe dem i haserne. Det vidner om en stærk trup
med et stort potentiale – det kan vi ikke mindst takke vores kompetente trænere for, der både
formår at bygge spillerne op sportsligt og personligt. Det er ikke nødvendigvis en simpel opgave at
arbejde med ambitiøse målsætninger samtidigt med at passe på spillerne, så de ikke overbelaster
fysikken, taber motivationen eller går i teenage-tilstand på sofaen. Vores dygtige trænerteam har
hver deres unikke måde at møde spillerne på, og vi har en oplevelse af, at der i dét stærke trænersetup
er repræsenteret alt det bedste, vi kunne ønske os for vores spillere. I år og i den
kommende sæson er der fokus på at få styrket og strømlinet vores individuelle
træningsplanlægning med spillerne, hvilket følges nysgerrigt af udviklingschefen i Badminton
Danmark, der har bedt om at få lov at kigge med på arbejdet – og det er han velkommen til for det
er vi stolte af.

Inden vi lukker og slukker for denne sæson, har vi også lige et klubmesterskab og det 3. sponsorløb
vi skal have afviklet – det hele kulminerer i afslutningsfrokost og festivitas i haven den 3.6, hvor vi
håber at mange af jer igen vil komme og hygge jer med klubkammeraterne.
Tak for indsatsen til vores dygtige trænerteam – tak til mine kolleger i USU – ikke mindst tak til dig
Maiken, for at have taget en meget stor del af kommunikations- og koordineringsarbejdet også i
år, tak til utrolig mange frivillige kræfter blandt forældregruppen. Det har været en kæmpe
fornøjelse at være formand for USU i en herlig tid med masser af dejlig udvikling.
Vi siger tak for endnu en spændende sæson i KBK-Ungdom – ikke mindst til de mange – faktisk 350
– forrygende ungdomsspillere, der gør det hele sjovt og levende at arbejde med.
Vi oplever et fællesskab og nogle fælles værdier, som er ganske unikke for både alle – vores børn,
unge og os forældre – TAK for det!

På vegne af USU 2017/18:

Maiken Tømming og Kirsten Hede