Beretning fra USU (Ungdoms Spiller Udvalget) – 2016/2017

Lad mig igen i år starte med USU i tal:

 • Ungdomsafdelingen har nu over 300 medlemmer, fordelt på bredde,

  bobler, talenter og elitespillere. – der har været en markant fremgang fra sidste år og vi har endda lige nu ca. 25 børn på prøvetræning på de forskellige hold. Vi har stadig lidt udfordringer med de tidligste hold kl. 15-16 – enten har børnene ikke fri fra skole eller også er de for små til at gå selv. Vi gør i et år et stort arbejde for at registrere, hvilke børn, der er her hver gang – bl.a. fordi vi på den måde kan følge op på, om alle er medlemmer, og også om der er nogen, som vi lige skal tale med om, hvorfor de ikke kommer så ofte eller andet relevant. Vi er meget glade for trænernes indsats – for uden dem, var det ikke lykkedes at få de mange nye børn ind.

 • USU har afholdt 3 turneringer, med deltagelse af 351 spillere – de 100 kommer i weekenden til vores u9/11 turnering – tak til Gitte, Lise til Mette og Cedric for at være tovholdere.

 • Ungdomsafdelingen har haft ca. 104 aktive turneringsspillere af de 305 spillere i alt – der er naturligvis meget stor forskel på om de spiller 1 eller helt op til ca. 30 turneringer på året.

 • Ungdomsafdelingen har i år stillet med 10 hold til holdturneringerne. – tak til Cedric for at have været ankermand på dette. Tak til alle holdlederne for hjælpen over sæsonen. For de fleste hold har der været super gode forløb – ikke nødvendigvis top-placeringer hele vejen rundt, men stadig bestemt fornemme resultater. Og vores u13 hold deltog i DM for hold her i april og de fik en flot 9 plads. Det skal nævnes at også et af vores U11 hold og U13-2 blev inviteret til DM for hold idet man nu også holder DM for ”flere rækker” dvs puljevindere.

 • Ungdomsafdelingen har p.t. 10 elite spillere og 16 mesterrække spillere – og det skal siges, at dette alle er spillere fra ”egen avl” – det er vi meget stolte over – ikke mindst fordi man i år har slået U17 og 19 spillere sammen, vores tapre U17 spillere har således spillet mod spillere, der er op til 4 år ældre – det kan ses på både fysik og erfaring – men vores har været mega seje til at klare denne opgave også. Vi har en del helt unge spillere, der har spillet med på både U11 og 13 holdene – de har også leveret helt utroligt flotte kampe for KBK og det vidner om rigtig god pipeline for de næste år.

 • Vi har til det officielle DM for individuelle spillere haft den bedste sæson i mange, mange år – 3 medaljer til vores dygtige U13 spillere. – vi siger stort tillykke!

 • Vi er lige kommet hjem fra den årlige tur til DMU i Grindsted, hvor vi i år havde 59 spillere, 7-15 forældre, 3 trænere og 3 elite spillere, der ikke kan undvære turen, men ikke må deltage – så de tager med som coaches, og gør det forrygende. Vi havde rekord i medaljehøsten – faktisk 47 medaljer til de dygtige unge mennesker og 12 spillere rykkede op i ny række – alt dette ikke mindst pga god coaching fra kammeraterne. – Vi havde en sjov og tankevækkende oplevelse derovre. Fra sejrspodiet blev der sagt ”hvorfor mangler vi så ofte spillere fra KBK, når der skal overrækkes præmier”. Det kan vi godt svare på, for lige så snart en spiller havde spillet sin egen kamp var der fokus på at hjælpe de andre kammerater i deres kampe – og ikke bare at komme op og få sin egen medalje. Dette vidner endnu engang om det sammenhold der er på tværs af alle spillerne i ungdomsafdelingen.

 • Ungdomsafdelingen har i 2016 ud over vores kontingenter indsamlet:

o ca 67.000 på vores succesfulde sponsorløb.
o Vores turneringer i ungdomsafdelingen har givet os små 50.000

ekstra i klubkassen og herudover har vi indsamlet via banko mm. Alene denne weekends u9/11 turnering håber vi at tjene over 25.000 på – samtidig med, at vi skaber rigtig gode oplevelser for både børn og forældre.

Sæsonen i USU har stået i udviklingens tegn:

 • Vi har haft utallige møder med Badminton Danmark, Team Copenhagen

  og mange andre. Vi er super stolte over, at vores klub er blevet eliteidrætsakademi for Team Copenhagen elever (vi har fået 8 elever i år hvoraf 4 er vores egne – og to af dem er blevet Team Danmark godkendt) – dette akademi er til gavn og glæde for klubbens tiltrækningskraft ift dygtige unge. Akademiet får tilskud/”betales” af Team Copenhagen – og KBK forpligter os til at sikre bl.a. spillemæssigt niveau og administration med ansøgere mm.

 • Vi er blevet udtaget til at være TalentKonceptKlub under Badminton Danmark, med Badminton Danmarks talentudviklingschef som kontaktperson. Det betyder, at vi får ekstra hjælp til at udvikle klubbens tilbud til de yngste spillere. Dette er uden omkostninger for KBK – og vil hjælpe os til at profilere os over for yngre børn. – og mon ikke også, at ældre børn finder det interessant, at vi arbejder tæt sammen med BD.

 • Vi har fået afsluttet byggeriet af ungerummet. Regnskabet er godkendt af klubbens revisor og kommunen. Rummet og haven er 100% finansieret ved indbetalinger fra kommune, fonde og frivillig indsamling. Selve rummet er indtaget af spillerne, og bruges flittigt til styrketræning, yoga, hygge, lektielæsning og møder.

• Vi har haft USU medlemmer og trænere ude til en fokusturnering for nye spillere, så vi kan få så mange af de unge spillere til at prøve turneringslivet. Det er altid fantastisk at se de helt små spillere kaste sig ud i kampene – hvem skal save til hvem mm – de store er fantastiske til at hjælpe de små og de nye også her.

Sidste år satte vi som allerede nævnt sat en – forhåbentligt – ny tradition i søen. Nemlig et sponsorløb. De frivillige bag dette og alle børnene mødes i morgen og starter årets indsamling. Her skal alle talent og elite spillere rundt og samle sponsoraftaler med de erhvervsdrivende på Østerbro.

D 11/6 afholder vi et løb, hvor alle talent og elite spillerne skal se hvor langt de kan løbe på en time. De indgåede kontrakter, skulle så også i år meget gerne kunne indbringe en pæn sum, til det fortsatte arbejde med diverse arrangementer i ungdomsafdelingen. Vi invitere alle til at komme ned og være med på denne festlige dag.

Vi har i 2016/17 anvendt pengene fra vores ekstra indtjening til bl.a. yoga (det skal siges, at voksne, der er med til yoga naturligvis godt og vel betaler vores omkostninger og bruger pengene på at give tilskud til spillernes yoga – og her i foråret har yogaen været delvist selvfinansieret af spillerne). Vi kan se, at både skader kan undgås og den mentale side styrkes.

Vi har prioriteret en mentaltrænings-uddannelse – under ledelse af Allan – for alle vores trænere. Dette for at de bliver endnu stærkere til at kunne hjælpe alle vores børn og unge i hallen under træning og til turneringer under kampe. Vi har haft mentaltræningsforløb for vores ældste spillere, der krydser den svære fase med at gå fra ungdom til senior.

Netop for at udviske denne grænse har vi ud fra anbefalinger fra Badminton Danmark udvidet ungdomsafdelingen til at dække frem til U22. Vi vil således sikre, at de unge både træner med voksne og lærer af dette – men også fortsat har base i ungdomsafdelingen.

For at sikre en bedre sammenhængskraft og overgang til seniorafdelingen startede vi sidste år et samarbejde med seniorafdelingen, hvor vores stærkeste og ældste unge spiller sammen med FT1/2 om tirsdagen – de unge har haft mange gode kampe på træningen og til holdkampene. Vi vil gerne sige tak for den fine modtagelse af de mange unge – tak for at I i seniorafdelingen nænsomt hjælper de unge med, hvordan man er en god kammerat også på voksen-træningen og holdturneringer i voksenafdelingen mm.

Vores ungdomsspillere tæller lystigt, når der er senior holdkamp. Det er et kæmpe arbejde at få dette sat i søen. Mange børn og unge har hjulpet i år, og vi havde som belønning til de unge Peter Gade nede for en uge siden. Det var en stor succes og Peter lærte de unge et par tricks og øvelser. TUSIND tak til Maiken for at have forestået at få indsamlet spillere og siddet i hallen og kørt showet mange weekender. Det hele giver sammenhold, og de unge er glade for at de har lært seniorerne bedre at kende.

Sammen med Badminton København / bevæg dig for livet har vi med Gitte, Lise, Lone og Reena fra USU som stærke ankerforældre haft en masse gode forløb – og mange flere er i pipelinen. Vi har holdt pigebadminton (tak til Amalie for at gå meget aktivt ind i dette), vi har haft besøg af Anders Skaarup, der viste et par trick til vores talentspillere, vi ved, at mange der fik ekstra blod på tanden – og elite børnene måtte der stå på sidelinjen og se misundeligt på ☺. Vi har fået hjælp til brochuremateriale, samarbejde til at få nye ind med meget, meget mere – vi vil gerne sige tusind tak for denne store hjælp til Badminton København (og til Gitte, Lise, Lone og Reena).

Men tilbage til hallen og alle vores børn, for det er jo her det virkelig sker…

Vi har heldigvis en ubetinget fantastisk trænertrup under ledelse af Knudi. Men vi er så heldige, at Sune – som den ”gamle og garvede” altid er på pletten for at hjælpe Knudi, hvor dette kunne være relevant. Simon er ligesom Sune blevet en fuldstændig integreret del af klubbens elitetræning – og vi er så stolte over og glade for, at vi har trænere, der fungerer rigtig godt sammen med alle vores børn. Vi er helt klar over, at nogle af vores trænere fungerer bedst med de små børn – andre med de store. Vi italesætter dette og arbejder løbende med at skabe optimale løsninger.

Ud over vores dygtige elitetrænere vil jeg også gerne på vegne af USU takke vores suveræne trænere i ungdomsbredden – I har alle leveret super gode og dedikerede træninger for vores breddespillere i både Øbrohuset og her i KBK- hallen.

Vi storglæder os til at få Allan med som ny sportschef, hvor han vil være en tæt sportslig og mental sparringspartner med hele trænerteamet i ungdomsafdelingen. Allan bliver også daglig chef for Knudi, der dog fortsat også vil have et meget tæt samarbejde med USU.

TAK til alle trænerne for både timer i hallen, til turneringer, til DMU mmm. Tak Allan fordi du allerede har bevist, at du slet ikke kan holde dig væk fra at se lidt ind i hallen hver gang du kommer forbi☺

Slutteligt vil jeg lige takke alle mine uundværlige kolleger i USU – vi har været 9 engagerede forældre i denne sæson – og ikke mindst vil jeg sige jer alle TAK i en måned, der har været meget hård for os alle sammen. Vi har stået ubetinget sammen, og heldigvis har vi generelt – under normale forhold – en fest, når vi planlægger vores aktiviteter til gavn og glæde for ikke kun vores egne børn – men alle de skønne børn og unge, som udgør en vigtig del af kernen i både nutidens og fremtidens KBK.

Alt i alt – en fantastisk sæson, hvor både badminton-udvikling og hygge har været i højsæde. De unge storhygger på tværs af alder, køn, hvor de kommer fra, og deres badmintonniveau. De stjerner, der lyser i deres øjne, når vi ser dem i hallen er vores absolut største gave. Vi er pave stolte af alle vores børn og unge, for vi ønsker og arbejder benhårdt og ambitiøst for at skabe fællesskab, respekt, udvikling og sammenhold – og det meget langt ud over stregerne på badmintonbanen.